30. října 2017

DB Schenker: Lídr v oboru 3PL logistiky

DB Schenker: Lídr v oboru 3PL logistiky

Přední světová společnost zabývající se výzkumem a poradenstvím v oboru informačních technologií, Gartner, Inc., označila společnost DB Schenker lídrem logistického průmyslu. Ve zprávě nazvané "Magický kvadrant pro globální poskytovatele komplexní logistických služeb 3PL z celého světa”, se DB Schenker umístil v kvadrantu lídrů nejvýše na ose “schopnost realizace”.

Společnost Gartner poskytuje nezávislý průzkum a provádí analýzy trhu. Její zprávy využívají tisíce společností a vládních organizací po celém světě. Ve zprávě “Magický kvadrant pro globální poskytovatele komplexních logistických služeb (3PL) z celého světa” hodnotila dodavatele logistických služeb 3PL na základě jejich “schopnosti realizace” a “úplnosti vize”.

“To, že jsme se umístili nejvýše na ose schopnosti realizace, považujeme za důkaz našeho růstu a úsilí stát se předním světovým poskytovatelem prvotřídních logistických služeb. Vytváříme trvalé zákaznické hodnoty, ať už pomocí vysoce kvalitních služeb, nebo proaktivním zaváděním inovativních řešení do našich logistických procesů,” komentoval výsledky Tom Schmitt, člen správní rady DB Schenker za oblast smluvní logistiky.

Mark Sontheimer, ředitel informatiky a digitalizace, k tomu dodal: “Za to, že jsme vnímáni jako lídři v oblasti inovace, vděčíme především úzké spolupráci s našimi zákazníky a vědeckými ústavy. Společně se nám daří urychlovat digitalizaci logistických postupů a přicházet s inovativními řešeními, které nám umožňují čelit budoucí konkurenci. Pohání nás snaha vytvářet hodnoty pro naše zákazníky.”

Jak se uvádí ve zprávě společnosti Gartner, lídři vynikají v nejdůležitějších kritériích, jako jsou realizace a vize. Znamená to, že přední poskytovatelé nabízejí rozsáhlé služby a mají k dispozici bohatou infrastrukturu, díky níž jsou jejich služby dostupné v globálním měřítku. Jsou obeznámeni s potřebami trhu i zákazníků a umí na ně reagovat nabídkou kvalitních služeb.

Podle zprávy společnosti Gartner lídři řídí velké a vysoce profesionální logistické projekty ve všech průmyslových odvětvích trhu. Lídři přicházejí s podrobně vypracovanými strategiemi a obchodními modely, které vedou k dalšímu rozšiřování jejich možností, regionálního pokrytí a specializace. Investují do mechanismů a zařízení s cílem zdokonalit se v umění logistiky. Mnohé z největších globálních výrobních a obchodních společností se k lídrům obracejí s důvěrou a očekáváním pomoci při prosazování se ve světovém obchodě.

Zdroj: DB Schenker