30. října 2017

Deloitte kooperuje s Asociací developerů

Deloitte kooperuje s Asociací developerů

Společnosti Deloitte a CenovaMapa.org uzavřely strategickou spolupráci s Asociací developerů. Díky této spolupráci tak portál CenovaMapa.org získává dalšího významného partnera a stává se na trhu klíčovým nezávislým nástrojem, který umožňuje vyhledávat a analyzovat informace o cenách rezidenčních nemovitostí v České republice. Asociace developerů zase bude mít průběžný přístup k širším analýzám a datům pro své členy.

K uzavření spolupráce dochází v době, kdy CenovaMapa.org aktuálně rozšířila své plošné pokrytí z krajských měst i na zbytek republiky a nově pokrývá daty přibližně 95 % bytového fondu v ČR. Portál CenovaMapa.org a jeho data navíc už začaly využívat první banky pro on-line oceňování bytů a pro získávání detailních informací o nových bytových projektech.

„Uzavřením dohody o strategické spolupráci se posouváme do nové úrovně naší práce. Doposud portál CenovaMapa.org používala většina developerů ke svým komerčním účelům, nyní se ale s daty dostáváme na institucionální úroveň, kdy budeme poskytovat trhu komplexní data a analýzy, které by měly mít pozitivní dopad na vývoj celého trhu novostaveb,“ uvedl Milan Roček, jednatel portálu CenovaMapa.org.

Uzavření strategické spolupráce předcházelo dlouhodobé vyhodnocení situace na trhu výstavby nových bytů. V průběhu posledního roku začala využívat data z portálu CenovaMapa.org většina hlavních developerů, kteří staví byty. Současně je od počátku letošního roku trh bytových projektů v situaci, kdy se k jeho vývoji vydává velké množství nesourodých statistik, které jsou zpracovávány různým způsobem a z různě rozsáhlých a kvalitních dat. To by mohlo dlouhodobě vnášet nejasnosti a zmatek na celý trh.

„Pro naši práci potřebujeme data, která jsou objektivní, relevantní, ucelená a pravidelně aktualizovaná, a jsou, ideálně, od nezávislého subjektu, který není současně developerem,“ uvedl Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů. „Cílem naší spolupráce s portálem CenovaMapa.org je dosáhnout větší kultivace developerského trhu i v oblasti standardizace informací o tomto trhu. Dohodli jsme se, že portál CenovaMapa.org  bude, jako nezávislá autorita, a za spolupráce poradenské společnosti Deloitte, pravidelně zveřejňovat v jednotné struktuře informace a data o trhu tak, aby byly přehledné pro odbornou i laickou veřejnost. Asociace navíc získá detailnější data v širších souvislostech celého trhu,“ doplnil Tomáš Kadeřábek.

Uzavření spolupráce má zásadní význam pro obě strany. Asociace developerů bude přebírat objektivní data od nezávislého zdroje a nebude muset vytvářet statistiky vlastní. CenovaMapa.org tím posílila svou pozici mezi odbornou veřejností a stává se tak na trhu klíčovým nezávislým nástrojem, který umožňuje vyhledávat a analyzovat informace o cenách rezidenčních nemovitostí v České republice.

Pro zvýšení transparentnosti na trhu rozšíří portál CenovaMapa.org sledovaná data u nových bytových projektů o evidenci dat o vydaných územních rozhodnutích a stavebních povoleních a tato data bude zohledňovat i ve vydávaných statistikách.

„Data a statistiky o prodejích bytů by měly poskytovat objektivní obraz o trhu, naopak by neměly být nástrojem pro konkurenční boj. Uzavření strategické spolupráce s Asociací developerů jen potvrzuje náš pohled na developerský trh, a to, že by statistiky o tom, co se na trhu děje, neměli vytvářet a interpretovat samotní developeři, ale měl by je zpracovávat někdo nezávislý,“ říká Petr Hána, manažer oddělení nemovitostí společnosti Deloitte.

Zdroj: Deloitte