1. ledna 1970

Deloitte: Síly evropského stavebnictví

Deloitte: Síly evropského stavebnictví

Síly evropského stavebnictví

Přestože poslední roky byly pro stavební sektor v důsledku ekonomické recese obtížné, podařilo se největším evropským stavebním firmám v roce 2011 zvýšit celkové výnosy o 7,5 % na 300,4 miliardy eur. Klíčovou strategií pro udržení růstu evropského stavebnictví je nadále vyhledávání nových obchodních příležitostí prostřednictvím internacionalizace a diverzifikace. Vyplývá to z devátého vydání studie "Síly evropského stavebnictví" společnosti Deloitte, která analyzovala vývoj předních evropských stavebních skupin v průběhu roku 2011 z hlediska výnosů, tržní kapitalizace, internacionalizace, diverzifikace a zadluženosti. „Z hlediska objemu prodejů a tržní kapitalizace vedou francouzské, španělské a britské společnosti. Sektoru stavebnictví opět dominovala francouzská skupina Vinci a Bouygues. Španělsko je i nadále zemí s největším zastoupením v žebříčku s hlavním účinkem na oblast investic a jejich odprodeje. Velká Británie je zastoupena mnoha středně velkými skupinami s nadprůměrným výkonem z hlediska tržní kapitalizace,“ uvedla Diana Rádl Rogerová, partnerka společnosti Deloitte, která je odpovědná za odvětví nemovitostí v rámci střední Evropy.

„Internacionalizace a diverzifikace bude hrát v rámci strategií sil evropského stavebnictví nadále významnou roli, nicméně stavební firmy se musí zaměřit také na oddlužování. Vzhledem k tomu, že geografická expanze a činnosti mimo tradiční model stavebnictví jsou pro překonání již zmíněné ekonomické a finanční recese klíčové, dochází často také k odprodeji investic v jiných než klíčových podnicích,“ doplňujeMiroslav Linhart, který je v Deloitte vedoucím skupiny zaměřené na služby podnikům z oblasti stavebnictví. „Nejvýznamnější evropské stavební skupiny také stále častěji překračují hranice starého kontinentu a hledají nové potenciální regiony,“ dodává Miroslav Linhart.

Investice do stavebnictví/vývoj HDP v letech 2000 - 2011

Investice do stavebního sektoru se v Evropské unii v roce 2011 snížily o 0,9 %. V roce 2012 lze očekávat pokles o 1,7 %., v roce 2013 pak mírný růst o nepatrných 0,6 %. Předpovědi týkající se investic do stavebnictví v eurozóně pro rok 2012 jsou nejednotné a v zemích, jako je ČR, Portugalsko, Slovinsko, Irsko, Španělsko, Řecko, Nizozemí a Kypr, se očekávají negativní hodnoty růstu. Pozitivní hodnoty růstu lze očekávat v Estonsku, Lucembursku, na Slovensku, v Rakousku, Německu a Francii. V roce 2013 se očekává mírný nárůst činnosti v EU, přičemž Německo a Francie budou nadále představovat největší stavební trhy v EU (jejich velikost je podobná).

Švédské a španělské skupiny se v roce 2011 umístily na vrcholu žebříčku z hlediska dividendových výnosů a potenciálním investorům nabídly vyšší návratnost podle ceny akcií. Ostatní skupiny nebyly tak štědré a jejich výnos z dividend činil přibližně 5 %. Podle různých odhadů dosahují průměrné roční investice předpovídané pro roky 2005 – 2030 okolo 1,3 bilionu eur, z nichž investice do dopravní infrastruktury čítají 300 miliard eur. Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) budou v příštích letech představovat 40 % celosvětové populace, 15 % globální ekonomiky a 61 % očekávaných investic do infrastruktury. „Význam mezinárodních příležitostí je pro hlavní evropské hráče obrovský. Stavební činnost byla historicky považována za lokální obchodní činnost, jelikož v minulosti byly zaznamenány některé negativní zkušenosti. Za hlavní překážky v procesu internacionalizace byly kromě lokální kompetence považovány kulturní rozdíly, odlišná pracovní a subdodavatelská legislativa, problémy s korupcí a odlišné právní rámce,“ doplňuje Miroslav Linhart.

Financováni z vnitřních zdrojů

Podnikání v oblasti stavebnictví, které je obecně charakterizováno nízkými investicemi, nižšími maržemi a menší potřebou provozního kapitálu, bylo tradičně financováno zejména z vnitřních zdrojů. V důsledku diverzifikačních strategií nicméně došlo ke zvýšení potřeby zdrojů externího financování. Celkový čistý dluh největších stavebních firem v Evropě v roce 2011 se snížil o 15 % na 74,3 miliard eur.

Zdroj: Deloitte, Foto: Stock.xchng