25. března 2019

Dle predikce Savills dosáhnou letos evropské investice do komerčních nemovitostí objemu 230 miliard eur

Dle predikce Savills dosáhnou letos evropské investice do komerčních nemovitostí objemu 230 miliard eur

Podle předpokladu společnosti Savills, mezinárodního poradce v oblasti nemovitostí, evropské investice do komerčních nemovitostí dosáhnou do konce roku 2019 objemu 230 miliard eur. To znamená, že již šestým rokem po sobě by bylo v této oblasti investováno více než 200 miliard eur. Taková prognóza je v historii evropských investic bezprecedentní a zdůrazňuje postavení kontinentu coby bezpečné investiční destinace.

Savills uvádí, že Německo, Spojené království a Francie budou i nadále přitahovat většinový podíl evropských investic. Polsko se pak jako jeden ze dvou předních trhů regionu střední a východní Evropy podle předpovědi zařadí k zemím, pro které je do roku 2019 předpokládán objem komerčních investic v dosavadní, anebo vyšší než pětileté průměrné hodnotě. Komerční investice v České republice, na druhém z nejsilnějších středoevropských trhů, zůstanou do roku 2019 pod pětiletým průměrem (viz graf 1).

graf Savills

Spojené státy, Singapur a Jižní Korea zformovaly v roce 2018 tři největší mimoevropské investiční skupiny a předpokládá se, že budou i v roce 2019 investičnímu prostředí dominovat. Jihokorejci, již v roce 2018 investovali 5,4 miliardy eur (4,89 miliardy eur v roce 2017), nedávno rozšířili své aktivity do zemí, na něž v minulosti nebyli primárně zaměřeni, jmenovitě České republiky, Belgie, Polska, Itálie, Dánska a Španělska.

Savills zdůrazňuje, že rozdíl mezi průměrnými nejvyššími dosahovanými výnosy z kanceláří v centrálních business čtvrtích (CBD) Evropy a 10letými vládními dluhopisy je dle historických standardů značný (212 bazických bodů v roce 2018 ve srovnání se 185 bazickými body v letech 2008/2009) a dokud přetrvává, budou kupující v prostředí orientovaném na příjmy i nadále investovat do komerčních nemovitostí. Pražské kanceláře zaznamenaly v roce 2018 nejsilnější kompresi výnosů: o 60 bazických bodů na 4,25 %. Tato úroveň je vzhledem k evropskému průměru i nadále atraktivní a pro rok 2019 je očekáváno její další vyrovnávání.

graf Savills2

Stuart Jordan, vedoucí oddělení investic společnosti Savills pro Českou a Slovenskou republiku, říká: „Zatímco kanceláře budou i nadále představovat pro investory primární volbu pro směřování kapitálu, pozornosti se dostává také průmyslovým a logistickým nemovitostem v celé střední a východní Evropě, zejména na základě působivého růstu nájmů v tomto odvětví. Dlouhodobě pronajímané nemovitosti zachycují širokou investorskou základnu, která se zaměřuje na příjmové investice.“

John Palmer, ředitel divize průmyslových investic Savills pro Polsko, dodává: „V regionu střední a východní Evropy získávají investoři průmyslová aktivita v širokém spektru výnosových charakteristik. Jde například jak o logistické parky s více nájemci, nabízející některé příležitosti s přidanou hodnotou, tak dlouhodobé pronájmy s nižší náročností správy i nižšími plynoucími příjmy.“

Ilustrační foto: Stuart Jordan, vedoucí oddělení investic společnosti Savills pro Českou a Slovenskou republiku