29. října 2017

Doprava a logistika využívá více CNG

Doprava a logistika využívá více CNG

Česká republika míří k většímu využívání CNG v dopravě a logistice. V loňském roce dosáhla spotřeba stlačeného zemního plynu CNG pro dopravu v ČR rekordních 43,6 milionů m3. Meziroční nárůst tak činil 46 %, o 10 %více než v předešlém roce. Spotřebu zčásti táhne státní podpora na pořízení CNG autobusů, přes 90 % všech CNG automobilů však jsou osobní a lehká užitková vozidla.

V nákladní kamionové dopravě se CNG uplatňuje především tam, kde vozidla najedou velký počet kilometrů. Například společnost Kofola – Santa Trans má již dvanáct nákladních CNG vozů a letos v létě jí přibude 12 dalších. Bude tak mít asi čtvrtinu svého vozového parku na CNG.

„S nákladními vozy na CNG jezdí u nás třeba také společnost DB Schenker, která v letošním roce plánuje investice do nákupu dalších automobilů na CNG a celosvětově se zavázala, že mezi roky 2006 a 2020 sníží emise ze svých dopravních prostředků celkově o 20 %,“ uvedl místopředseda Rady Českého plynárenského svazu Jiří Šimek.

„Dále se využívají třeba i vozy značky Renault Trucks jako například komunální vozy nebo vozy IVECO Daily pro zásobování a rozvozy nápojů, pekařských výrobků a podobně. Jen v roce 2015 bylo v Praze do provozu uvedeno dalších 22 CNG komunálních vozidel, celkově jich tak v hlavním městě jezdí již 107,“ dodal Jiří Šimek.

Pro kamionovou dopravu je ještě výhodnější používat jako palivo zkapalněný zemní plyn (LNG), neboť umožňuje zvýšit celkový dojezd vozidla až na 1200 kilometrů. Rozvoj LNG se teprve u nás chystá. V roce 2017 by měly být otevřeny v ČR první dvě LNG stanice, jedna ve středních Čechách a druhá na Moravě. Do roku 2025 se pro Česko počítá s pěti stanicemi, které by měly stačit. V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic, letos by mělo přibýt dalších 50. Do pěti až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat velmi výrazně, a to zejména pro nákladní a autobusovou dopravu. Odhaduje se, že v roce 2030 bude u nás jezdit nejméně 1 300 LNG vozidel.

„Česká plynárenská společnost přispívá k rozvoji používání CNG v dopravě a logistice řadou způsobů, finančně, propagačně atp. Už před 10 lety se plynárenské společnosti dohodly s českým státem na řadě opatření a podpoře využití CNG v dopravě. Dnes jezdí v ČR 13 až 14 tisíc vozidel na plyn, tedy třicetkrát více než před 10 lety. Přáli bychom si však, aby bylo vozů více a dříve se naplňovaly cíle Národního akčního plánu čisté mobility. Do roku 2020 bychom chtěli mít 100 tisíc vozidel na CNG, ovšem uvědomujeme si, že to je hodně ambiciózní cíl,“ dodal Jiří Šimek.

CNG pohání manipulační techniku

Výhodou manipulační techniky s pohonem na CNG jsou jednoznačně úspory a nízké či téměř žádné emise. „Z praxe Linde Material Handling Česká republika (Linde MH), která dodává CNG vozíky na český trh již od roku 2005, vyplývá, že provozovatelé zpravidla ušetří přibližně polovinu nákladů na pohonné hmoty ve srovnání s vozíky dieselovými. Výhodou totiž je, že při používání manipulační techniky na CNG jsou využívány privátní plnicí stanice, které dokážou vyrobit kilogram stlačeného zemního plynu za ceny výrazně nižší, než jaké jsou na veřejných plnicích stanicích,“ řekl k problematice využívání CNG Ing. Martin Petřík, vedoucí oddělení marketing Linde MH.

„Výstavba plnicí stanice je dnes již zcela standardizovanou záležitostí. Linde MH nabízí svým zákazníkům řešení na klíč s přesnou kalkulací dosažitelných úspor. Celá dodávka CNG technologie, včetně vozíků i plnicí stanice, může být financována prostřednictvím leasingu. Výhodou je také bezpečnost při provozu a plnění a nezcizitelnost tohoto moderního paliva,“ dodal Martin Petřík.

Linde MH dodává vozíky na CNG více než deset let. Působí v roli generálního dodavatele a dodává nejenom CNG vozíky, ale i technologii plnicích stanic. Všemu předchází optimalizační studie zaměřená na velikost očekávaných úspor a rychlost návratu investice. Jak konstatuje Ing. Jindřich Kotyza, jednatel a ředitel Linde MH, doba návratnosti investice do plnicí stanice se pohybuje mezi jedním až třemi roky: „Nejrychlejší návratnost jsme zatím zaznamenali u projektu s 23 vozíky na CNG, kdy doba návratnosti činila méně než jeden rok.“

Linde MH také využívá vlastní plnicí stanici pro tankování svých CNG vozidel pro obchodní zástupce a servisní techniky. I to byl totiž jeden z cílů – získat vlastní zkušenosti z provozu manipulační techniky a vozidel na CNG.

„Pokud má uživatel do svého podniku zaveden zemní plyn, je výstavba vlastní plnicí stanice určitě výhodnou investicí. Pro plnění vozidel se totiž používá zemní plyn z běžné plynovodní sítě, který je stlačován na tlak okolo 200 barů. Cena za výrobu (stlačení) 1 kg CNG při použití vlastní plnicí stanice se pohybuje v současné době od cca 16 Kč/kg, pro srovnání, na veřejných čerpacích stanicích je to okolo 25,50 Kč za 1 kg. Tím větší jsou pak úspory pro provoz CNG vysokozdvižných vozíků a dalších vozidel – například dodávkových vozů pro servisní techniky nebo osobních vozů pro obchodní zástupce. Podobným způsobem to má Linde MH řešeno už od roku 2012 a aktuálně provozuje flotilu 37 osobních vozů s pohonem na CNG,“ zdůraznil Martin Petřík.

CNG jako palivo je zařazeno do IV. třídy nebezpečnosti a jeho používání je dokonce bezpečnější, než je například využívání motorové nafty či LPG. To vše díky vyspělé technologii a bezpečnostním pojistkám, které brání nebezpečí výbuchu dokonce i v případě požáru v objektu a podobně. Zemní plyn je lehčí než vzduch, a pokud by došlo k jeho úniku, snadno se rozptýlí do ovzduší.

Celý článek čtěte na elogistika.info