25. října 2017

DTZ: Bezplatná on-line aplikace

DTZ: Bezplatná on-line aplikace

Až 30 % nákladů na provoz kanceláře nebo skladových prostor mohou ušetřit firmy díky optimalizaci na nové on-line aplikaci. Přichází s ní mezinárodní poradenská společnost DTZ. Kalkulátor s názvem „DTZ Global Occupier Metrics Tool“ pracuje se značným objemem vstupních dat, a to na základě analýz provozu stovek kanceláří a budov. Zájemce tak může svůj reálný případ srovnat s objektivizovanými údaji z praxe. Zejména mezinárodní firmy s rozsáhlým portfoliem nemovitostí mohou ušetřit náklady tím, že přizpůsobí využití místa v jednotlivých zemích lokálním podmínkám a praxi. Výstupem je pak informace o celkových nájemních nákladech, která vyčísluje možnou úsporu.

Aplikace DTZ Metrics Tool umožňuje nájemcům spočítat celkové nájemní náklady na více než 130 celosvětových trzích kancelářských i průmyslových nemovitostí. Tento jedinečný nástroj simulující náklady a zohledňující více než 100 klíčových ukazatelů a referenčních hodnot, je k dispozici všem bezplatně zde.

Aplikace pracuje výhradně s lokálními daty – je proto možné porovnat efektivitu vynaložených prostředků u kanceláří v Praze, Londýně nebo Berlíně. Autoři on-line kalkulátoru zohlednili i ryze místní specifika. Patří k nim například to, zda jsou v konkrétní zemi nájemcům účtovány pouze užitné/využívané podlahové plochy, anebo i společné prostory, plochy pod příčkami či vnější stěny. „Snadno dostupný interaktivní webový nástroj poskytuje nájemcům ty nejnovější relevantní informace a data, díky kterým získají řešení na míru svým potřebám,“ vysvětluje Václav Bouček, vedoucí oddělení zastupování nájemců kanceláří v DTZ.

Za realizací nové aplikace stála častá zkušenost mezinárodního týmu DTZ s nájemci, kteří sledují jediný cíl: optimalizovat náklady. Rešerše provedené ve 130 velkých městech po celém světě ukázaly, že úspor lze daleko lépe dosáhnout úpravami organizace a provozu stávajících prostor než stěhováním do levnějších objektů a lokalit. „Způsob využití pracovního místa se v posledních letech v Evropě velmi mění, společnosti nepotřebují, aby jejich zaměstnanci zůstávali permanentně v kanceláři, a to má pak samozřejmě vliv na potřebný prostor. Jinými slovy, mnoho firem si stále pronajímá i více čtverečních metrů, než ve skutečnosti potřebuje,“ vysvětluje James Maddock, ředitel Global Corporate Services DTZ.

Zaměří-li se manažeři místo relokací na kapacitu a efektivní využití pracovního prostoru, umožní jim to nalézt tu správnou odpověď na tradičně obtížně řešitelnou otázku „náklady“ versus „klíčoví pracovníci“. Společnosti tak budou schopni ušetřit náklady, ačkoliv zůstanou ve stejné budově. Případně si dokonce mohou dovolit přesun do prestižnější lokality za optimální náklady a zaujmout tak nové zaměstnance a i získat nové obchodní příležitosti.

Nový internetový nástroj DTZ lze označit za inovativní z několika důvodů. Patří k nim jednak zmíněná důsledná práce s lokálními specifickými daty a informacemi a využití množství těchto cenných zdrojů ve prospěch nájemců. Ti doposud měli často méně informací než pronajímatelé. „Věříme, že i díky naší aplikaci budou nájemci schopni učinit kvalifikovanější rozhodnutí,“ dodává James Maddock.