25. října 2017

DTZ: ČSOB míří do Zuckermandel

DTZ: ČSOB míří do Zuckermandel

Bezmála pět let trval proces přípravy a výběru nové centrály finanční skupiny ČSOB v Bratislavě. Jedna z největších kancelářských transakcí posledních let na Slovensku byla uzavřena na přelomu roku. Centrála i několik dceřiných a sesterských firem s celkem cca 1 200 zaměstnanci se budou stěhovat do nového sídla o velikosti přes 21 000 m2 nadzemních ploch, které v projektu ZUCKERMANDEL v centru slovenské metropole nedaleko Dunaje a pod bratislavskym hradem postaví společnost J&T REAL ESTATE. Půjde o ukázkový příklad „built-to-suit“ developmentu, navrženého na míru pro potřeby klienta. Nové sídlo bude podle Daniela Kollára, generálního ředitele Finančnej skupiny ČSOB, sloužit i jako finančně-poradenské centrum pro klienty a partnery: „Proto jsme trvali na tom, aby bylo vybrané místo dostupné ze všech stran Bratislavy, a to městskou hromadnou dopravou, pěšky nebo i na kole.“

„Získání tak renomovaného klienta, jakým je ČSOB Finančná skupina, je velmi dobrou zprávou pro celý projekt Zuckermandel. Zároveň jde o potvrzení správného nastavení, načasování projektu, stejně jako strategie společnosti zaměřovat se na takzvaná built-to-suit řešení určené pro korporátní klienty. Rozhodnutí ČSOB jít cestou výstavby vlastní budovy vnímáme zároveň jako vyjádření důvěry nám jako developerovi,“ uvedl Pavel Pelikán, výkonný ředitel J&T REAL ESTATE.

Celý proces výběru a jednání s developery svěřila ČSOB mezinárodní poradenské společnosti DTZ, která se mj. podílela již na úspěšné konsolidaci skupiny ČSOB v pražských Radlicích s následným prodejem portfolia v letech 2002 až 2007. Pro tým DTZ Tenant Representation Services tak jde o další významnou transakci – stejný tým zajišťoval v posledních letech rovněž konsolidaci skupiny UniCredit Group a RWE / net4gas v Praze. „Úkol pro bratislavskou ČSOB patřil mezi náročné projekty. Jak co do počtu zvažovaných možností, tak s ohledem na požadavky klienta na budoucí lokalitu, zastavovací podmínky města zároveň s ohleduplností k životnímu prostředí. To vše za podmínky dodržení předem schválených finančních parametrů,“ říká Jaromír Smetana, Senior Director DTZ, a dodává: „Pro novou centrálu se předpokládá certifikace na úrovni BREEAM Excellent, což dokládá důraz, který ČSOB klade na udržitelný rozvoj. Již centrála ČSOB v Praze, která jako první v ČR získala certifikaci LEED Gold, patřila z tohoto hlediska mezi průkopníky.“

Pro většinu společností sdružených ve skupině ČSOB znamená vybudování nové centrály a stěhování. Součástí transakce je proto i prodej stávajícího portfolia osmi nemovitostí, které se většinou nachází na atraktivních místech Bratislavy. ČSOB si ponechá pouze prostory na náměstí SNP, 5 budov odkoupí v rámci transakce přímo J&T REAL ESTATE.

Nové sídlo ČSOB představuje de facto polovinu meziročního růstu bratislavského trhu kancelářských prostor v posledních letech. Průměrná roční nová nabídka v posledních 4 letech činila 56 000 m2, zatímco před krizí to bylo 139 000 m2 (2006 - 2009). Nejvyšší dosahované nájemné zůstává v Bratislavě stabilní na 13,50-15 EUR /m2 v nových budovách v centru, v historických výjimečně až 17 EUR / m2. Ve vnitřním městě pak osciluje mezi 10,5-12,5 EUR / m2 a v okrajových částech mezi 8-10 EUR / m2.

Bratislavský kancelářský trh ovládá relativně malý počet aktivních hráčů. Mezi nejvýznamnější developery patří HB Reavis (BBC, BCB, Apollo BC, Forum BC atd.), který po výrazném nástupu a expanzi v Bratislavě a na Slovensku se již velmi dobře etabloval i v Praze. Dále J&T REAL ESTATE (Westend biznis zóna, River Park, Tower 115 a nyní i centrála ČSOB v ZUCKERMANDLU), Penta Investments (Digital Park), následovaní společnostmi Lindner (Galvaniho BC) nebo Trigranit (Millenium Tower, Lakeside Park). Domácí silní developeři jako HB Reavis, J&T REAL ESTATE a Penta financují projekty primárně z vlastní equity.

„Dokončením akvizice nové centrály ČSOB v Bratislavě jsme znovu dokázali, že DTZ Tenant Representation má v regionu střední Evropy bez konkurence největší zkušenosti s velkými a komplexními konsolidacemi, a to zejména v bankovním a finančním segmentu. Věříme, že nové sídlo pomůže ČSOB zefektivnit chod, uspořit náklady a posílit image společensky odpovědné firmy – podobně, jako tomu bylo v případě centrály v pražských Radlicích, o jejímž rozšíření se nyní uvažuje,“ dodává Václav Bouček, vedoucí týmu DTZ Tenant Representation.

Zdroj a vizualizace: DTZ