1. ledna 1970

DTZ: Investice za první 3 kvartály 2014

DTZ: Investice za první 3 kvartály 2014

4,4 miliard EUR utratili za první tři čtvrtletí roku 2014 investoři za nemovitosti v zemích střední a východní Evropy. Podle mezinárodní poradenské společnosti DTZ jde o 15% nárůst oproti stejnému období v loňském roce. Poslední tři měsíce roku by přitom investiční aktivita měla nadále růst – letošek by se tak měl stát jedním z nejsilnějších na trhu realitních investic za poslední dekádu. Největší podíl na dosaženém výsledku mají prodeje kancelářských objektů v Polsku a průmyslové nemovitosti a logistické areály v České republice.

Pozitivní vývoj a optimistická očekávání potvrdila i čerstvá analýza investičního prostředí v zemích střední a východní Evropy. Oddělení poradenství a průzkumu trhu pražské kanceláře DTZ v ní sledovala zejména pohled zhruba stovky investorů na budoucí vývoj ukazatelů investičního trhu a rozložení portfolia dle zemí a sektorů. „Velkou část respondentů tvořily realitní fondy nekotované na burze nebo soukromé realitní společnosti, které mají velkou část kapitálu v Polsku a České republice. I do budoucna očekávají, že rozložení investic ve prospěch výše zmíněných zemí zůstane stabilní nebo poroste,“ shrnuje výsledky analýzy její autorka Lenka Šindelářová a dodává: „Zájem roste i o Rumunsko, zatímco v Maďarsku by výše alokovaného kapitálu měla zůstat stejná stejně jako na Slovensku.“

Většina respondentů plánuje zachovat stabilní výši investic napříč zeměmi a sektory. Navýšení kapitálu lze očekávat zejména u kancelářských nemovitostí ve všech zemích kromě Slovenska, kde je pro investory zajímavý spíše segment retailových parků a obchodních center. Nejvyšší počet účastníků průzkumu předpokládá zvýšení alokace v rámci svého portfolia do kancelářských a průmyslových nemovitostí v Polsku a kanceláří a obchodních center či retail parků v České republice. Investiční aktivita v Rumunsku a Maďarsku by měla být tažena akvizicemi kancelářských nemovitostí, zatímco slovenské maloobchodní projekty přitahují zájem těch, kteří plánují navýšit své portfolio v této zemi.

Tomu také odpovídá výše výnosů, které jsou v Česku a v Polsku nižší než v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Nejvyšší dosahované výnosy v roce 2014 poklesly ve všech analyzovaných zemích a sektorech v důsledku vyšší poptávky ze strany investorů a zlepšujících se makroekonomických ukazatelů. Výnosy u kancelářských objektů se pohybovaly mezi 5,9 % ve Varšavě a 8 % v Bukurešti.

„Výše zmíněný vývoj výnosů spolu s očekávaným snižováním míry neobsazenosti patří mezi nejčastěji zmiňované faktory, které působí na zvyšování hodnoty portfolií. Rozhodování realitních investorů ovlivňují rovněž zlepšující se podmínky financování transakcí,“ dodává Lenka Šindelářová. 66 % respondentů věří, že se podmínky financování jejich investic v následujících 6 měsících zlepší a až 72 % realitních investorů je přesvědčena, že hodnota jejich portfolia nadále poroste.

Kam poplynou investice v roce 2017?

Paralelně s průzkumem pražské kanceláře provedla analýzu i londýnská centrála DTZ. Všímala si aktuálního rozpoložení a výhledu i mezi celosvětově působícími investory, zejména ve vztahu ke konkrétním evropským metropolím. V globálním ohledu se o první a druhou příčku obliby soustavně dělí New York a Londýn. Právě britská metropole se svými kancelářskými projekty dominuje prioritám investorů zaměřených na Evropu v roce 2014 a dle DTZ se situace nezmění ani v roce 2017. Letos se ve vnímání investorů za Londýn zařadily administrativní objekty v Madridu, skladové nemovitosti v Rotterdamu, milánský retail a logistické prostory v Hamburku. Do tří let mají mezi pět nejatraktivnějších a nejbezpečnějších lokalit a segmentů v Evropě z hlediska investic zařadit kanceláře v Bruselu a retail v Mnichově. „Zveřejněná předpověď reflektuje vnímání trhů z hlediska volatility cen nemovitostí, návratnosti investic a objemu realizovaných transakcí,“ doplňuje Lenka Šindelářová.

Vyšší objemy investic do komerčních nemovitostí DTZ předpovídá na většině evropských trhů. Přesto se bude lišit podle nejen podle ekonomického vývoje na lokálních trzích, ale i podle jejich rizika a míry návratnosti. V tomto ohledu se jeví jako velmi atraktivní země jižní Evropy. Zárukou stability zůstávají Německo a státy Beneluxu v podstatě ve všech segmentech trhu nemovitostí.

Zdroj: DTZ