1. ledna 1970

DTZ: O lukrativní prostory se zajímá sektor healthcare

DTZ: O lukrativní prostory se zajímá sektor healthcare

O zdravotnická zařízení mají zájem velké investiční firmy, ordinace vznikají v administrativních budovách nebo obchodních centrech. Podle průzkumu mezinárodní poradenské firmy DTZ, která má s tímto odvětvím bohaté zkušenosti a zastupuje řadu klientů z daného sektoru, společnosti z oblasti farmacie a zdravotnického odvětví obecně zaujímají stále vyšší podíl i jako nájemci moderních kancelářských prostor.

Ještě před pěti lety to bylo 7 %. Aktuálně se podíl firem z oblasti zdravotnictví na celkových pronájmech kanceláří v Praze vzrostl o polovinu. Důvodem není jen konjunktura celého odvětví, ale i strategické rozhodnutí managementu některých společností přesunout do české metropole celá oddělení, včetně například IT.

Od roku 2010 podle DTZ podepsalo v nových pražských kancelářích nájemní smlouvy přes čtyřicet firem z tohoto odvětví. Řada z nich zamířila do nejmodernějších projektů, často tzv. zelených budov. Potvrzuje to například přítomnost renomovaných firem Johnson & Johnson, Jansen Cilag nebo Baxter v projektu Anděl Park, kde DTZ zajištuje správu.

Ke specifikům tohoto typu nájemců patří, že často preferovali a oproti trendu na trhu stále preferují samostatné kanceláře před open-spaces a nezvykle vysoký počet parkovacích míst. „Tyto společnosti mají vysoký počet obchodních reprezentantů. Ti mají v kancelářích své zázemí, ale hodně času tráví v terénu. Naopak vidíme velmi nízký počet poptávek spojených s administrativou firem, s laboratořemi nebo prostředím pro výzkum a vývoj léčiv. Tuto část svých aktivit i vzhledem k bezpečnosti většina farmaceutických společností řeší odděleně,“ vysvětluje Václav Bouček, vedoucí oddělení Tenant Represenation v DTZ.

Společnosti z oblasti zdravotnictví spíše lpí na reprezentativních zasedacích a jednacích místnostech a recepci. Požadavky na vysoký standard se odrážejí i ve volbě projektů a lokalit. Nejvíce se jich stěhuje do moderních budov v kancelářských čtvrtích na Praze 4 nebo na Praze 5. V naprosté většině tyto společnosti dávají přednost pronájmu před vlastnictvím kancelářských prostor.

V posledních pěti letech  DTZ zastupovalo při vyhledání nových kancelářských prostor a vyjednávání / renegociacích nájemních podmínek farmaceutické firmy jako Genzyme, Amgen, PPD, Bristol-Myers Squibb nebo Medtronic. DTZ nyní spolupracuje a výhradně zastupuje společnosti Richter Gedeon nebo Alexion Pharma. Podle DTZ je na pražském trhu dalších několik významných farmaceutických společností, které v současné době řeší své kancelářské prostory. Do konce roku by proto měly být podepsány nové významné pronájmy spadající do dané kategorie transakcí.

Zdroj: DTZ