1. ledna 1970

DTZ: Pražský trh s novými kancelářemi

DTZ: Pražský trh s novými kancelářemi

Celkový objem uzavřených nájemních smluv na kanceláře by měl v letošním roce dosáhnout 250 tisíc– 270 tisíc m2. I když výsledek hrubé realizované poptávky (tj. včetně přejednání) ve 3. čtvrtletí značí mezikvartální i meziroční propad, konečná bilance roku 2012 by se měla pohybovat nad dlouhodobým ročním průměrem. Ten činí zhruba 225 000 m2. Je o tom přesvědčeno oddělení pronájmu kancelářských nemovitostí poradenské společnosti DTZ.  Podle Václava Boučka, Head of Tenant Representation DTZ, se na poklesu podepsaly obecně slabší obchodní aktivity v letních měsících i fakt, že v některých lokalitách se nedostává vhodných prostor pro velké nájemce. Znamená to, že například na Praze 4 v okolí Pankráce / Budějovická je v současnosti pouze omezené množství variant pro společnosti poptávající nové kanceláře s plochou nad 3 000 m2. „Nemáme pocit, že by poptávka klesala. Dokonce v některých případech je velký problém najít dostatečně dimenzované prostory a proces se tak prodlužuje,“ dodává Václav Bouček.

Pavel Domalewski, který v DTZ vede oddělení Landlord Representation, doplňuje, že z prvního poklesu pražského kancelářského trhu za poslední dva roky není nutné vyvozovat nějaké nově se rodící trendy. Může se jednat o jen o dočasný výkyv. „Je nesporné, že firmy ze všech stran slyší o úsporách, snižování nákladů a poklesu ekonomiky. To se logicky promítá i do jejich byznys plánů, a proto expanduje méně firem. Celá řada z nich vyčkává, respektive rozhoduje se s výběrem vhodných prostor delší dobu než v minulosti. A to nejen z důvodu pozastavení expanze, ale i kvůli omezené nabídce kvalitních a úsporných kanceláří na trhu.“

Ačkoliv aktuální výsledky tuzemský trh nemovitostí nepotěšily, není důvod dělat ukvapené závěry. Kupříkladu neobsazenost pražských kanceláří zůstává poslední 1,5 roku stabilizovaná, na úrovni 11,5 – 12 %. Tento aspekt indikuje vyrovnanost mezi přísunem nové nabídky a realizované poptávky na pražském kancelářském trhu.

V posledním čtvrtletí by mělo být dokončeno 20 000 m2 ve třech nových projektech: Classic 7 II. na Praze 7 (10 400 m2), Karlín Hall na Praze 8 (6 500 m2) a Baawer Office House na Praze 5 (3 000 m2). Celkem by pak nová nabídka za celý rok 2012 měla dosahovat 99 700 m2. Jedná se o srovnatelnou úroveň s rokem 2011, respektující momentální možnosti pražského kancelářského trhu.

Zdroj: DTZ, Foto: Karlin Hall 2