1. ledna 1970

DTZ: prodej aut a průmyslové nemovitosti 24.02.2013

DTZ: prodej aut a průmyslové nemovitosti 24.02.2013

Neobsazenost moderních a skladových prostor na konci roku 2012 dosáhla 6,89 %. V Praze a jejím okolí klesla dokonce na nejnižší hodnotu za posledních pět let. Aktuálních 7,85 % disponibilních prostor v okolí metropole je v mnoha ohledech výmluvných – podle mezinárodní poradenské společnosti DTZ údaj ilustruje nejen vysokou poptávku nájemců v posledních čtvrtletích, ale rovněž takřka nulovou výstavbu na spekulativní bázi. Jednoduše, každá nová výstavba vzniká výhradně na základě konkrétní poptávky. Developeři, a s nimi i financující banky, se snaží vyhnout riziku výstavby bez zajištěného nájemce. Domácí poptávku v roce 2012 výrazně táhly především automobilky a jejich subdodavatelé, proto je kondice tohoto klíčového sektoru důležitá i pro budoucí vývoj trhu průmyslových nemovitostí.

„Vzhledem k velkému podílu společností z automobilového průmyslu a jejich dodavatelů na trhu průmyslových nemovitostí může oslabující poptávka po automobilech představovat riziko do budoucna. Trh je ale schopen na takovou situaci reagovat velmi flexibilně. I díky téměř nulové spekulativní výstavbě neočekáváme zvýšení neobsazenosti,“ konstatuje Lenka Šindelářová, vedoucí oddělení Research & Consulting v DTZ. Podle ní tato situace snížené developerské aktivity bude trvat několik dalších měsíců – i podle toho, jak se bude vyvíjet situace v odvětví automobilového průmyslu a navázaných subdodavatelů v celé Evropě. Celkem bylo na konci roku ve výstavbě 196 000 m2, z toho bylo na konci 4. čtvrtletí předpronajato cca 92 %. Na začátek výstavby čeká dalších 120 000 m2 s plánovaným dokončením v roce 2013.

Společnosti z automobilového průmyslu v loňském roce získaly výrazný podíl (28 %) na celkové hrubé realizované poptávce po moderních skladových prostorech. V celkovém objemu tak tyto společnosti předstihly i celý sektor specializovaný na logistiku. Výrobní společnosti v automobilovém průmyslu realizovaly nové nájemní smlouvy v celkovém objemu 177 800 m2, to představovalo 31% podíl na čisté realizované poptávce v roce 2012. Tento výrazný podíl souvisí s přesunem výrobních kapacit některých společností ze západní Evropy či rozšířením již stávajících provozů (např. Faurecia, SAS Autosystemtechnik,…).

Mezi nejvýznamnější pronájmy společností z automobilového průmyslu řadíme předpronájem Škoda Auto (39 000 m2) v D+D Real Kosmonosy nebo již zmíněná Faurecia v CTParku Mladá Boleslav 21 000 m2 a v Pilsen Park West Nýřany 22 500 m2. Pokud by dlouhodobě pokračoval propad prodejů automobilů v Evropě, je méně pravděpodobné, že společnosti v automobilovém průmyslu budou ochotné poptávat nové skladové a výrobní prostory v takto velkých objemech. Ani částečný výpadek poptávky či mírný nárůst neobsazenosti k 10% hranici, například v důsledku odchodu některých nájemců nebo redukce jimi pronajatých ploch, by však neměl být vnímán jako zásadní propad. „Trh skladových a výrobních prostor v porovnání s maloobchodem nebo kancelářemi reaguje mnohem rychleji a pružněji na ekonomické výkyvy,“ dodává Martin Šumera, vedoucí oddělení průmyslových nemovitostí v DTZ. Český trh moderních skladových a výrobních prostor lze hodnotit jako nejvyspělejší v celém středoevropském kontextu. V porovnání s Polskem, Slovenskem či Maďarskem připadá u nás na hlavu dvojnásobek moderních skladových a výrobních prostor – konkrétně 392 m2 a na tisíc obyvatel.

Tabulka: Největší nájemní smlouvy roku 2012 dle velikosti a průmyslového odvětví

Kraj

Park

Nájemník

Velikost (m2)

Odvětví/
Průmysl

Druh smlouvy

Středočeský

VGP Park Horní Počernice

MD Logistika

39 200

Logistika

Přejednání

Středočeský

D+D Real Kosmonosy

Škoda Auto

39 000

Automobilový

Předpronájem

Středočeský

Škoda Parts Centrum Plazy

Škoda Auto

33 000

Automobilový

Přejednání

Plzeňský

Pilsen Park West Nýřany

Faurecia

22 500

Automobilový

Předpronájem

Středočeský

CTPark Mladá Boleslav

Faurecia (divize exhaust)

21 100

Automobilový

Předpronájem

Jihomoravský

CTPark Brno II.

FEI Czech Republic s.r.o.

20 800

Elektrotechnický

Předpronájem

Středočeský

Goodman Mladá Boleslav

SAS Autosystemtechnik s.r.o.

19 600

Automobilový

Předpronájem

             

Zdroj: DTZ, IRF, Foto: Stock.xchng