1. ledna 1970

DTZ: Servisované kanceláře lákají nájemce

DTZ: Servisované kanceláře lákají nájemce

Prvotřídní servis, špičkové vybavení, prémiová lokalita, ale… nesrovnatelně nižší nájemné a provozní náklady než v případě vlastního prostoru. Podle poradenské společnosti DTZ se servisovaným kancelářím v Praze velmi daří – ať jde o kvalitní kancelářské zázemí v podobě podnájmů, kreativní huby nebo coworkingová centra připomínající spíše technologicky perfektně vybavené kavárny.

Praha: Menší operátoři kancelářských prostor patří k velmi významným partnerům developerů a majitelů administrativních subjektů. Poptávka po jejich službách, mezi které patří krátkodobé podnájmy špičkově vybavených kanceláří s komplexními službami, stoupá. A s tím i tito operátoři v rámci kancelářských center expandují. Jak čerstvě dokládá například rozšiřování prostor poskytovatele těchto služeb společnosti Scott & Weber v Anděl Parku na Praze 5, který DTZ spravuje. „Aktuálně máme jen v Praze čtyři takto servisované prostory a s ohledem na poptávku plánujeme další expanzi v rámci stávajících a nových projektů. Rozšiřujeme se postupně i mimo hlavní město, kde registrujeme rovněž stoupající zájem nových firem, často ze zahraničí,“ říká Adam Zvada, zakladatel Scott & Weber.

Uživatelé servisovaných kanceláří volí tuto možnost hlavně z důvodu zajištění celkové flexibility smluvního vztahu při zajištění prostor v reprezentativních budovách. S ostatními subjekty sdílejí zázemí jako jednací místnosti, kuchyňky nebo například recepční služby. Rozdíl v porovnání s coworkingovými centry či huby spočívá nejen v organizaci a nájemních podmínkách, ale také v typech uživatelů.

„Servisované kanceláře využívají nejčastěji technologické nebo ICT start-upy nebo zahraniční firmy, které se teprve etablují na tuzemském trhu. Jako své první kanceláře je volí i řada obchodních, finančních či právnických společností, obvykle do deseti zaměstnanců. Vyhovují jim krátkodobé podnájemní smlouvy třeba jen na několik měsíců s možností flexibilního řešení například při požadavku okamžité expanze o pár zaměstnanců v rámci takové centra před tím, než se rozhodnout přemístit do tradičního řešení nájmu na delší dobu,“ vysvětluje Václav Bouček, vedoucí oddělení zastupování nájemců mezinárodní poradenské společnosti DTZ.

Uživatelé těchto servisovaných kanceláří oceňují minimální vstupní investice (nemusí například pořizovat nábytek, investovat do stavebních úprav apod.), úspory na personálních nákladech (mohou využívat sdílené recepční a asistenční služby), náklady na provoz odpovídající reálné velikosti firmy a počtu pracovníků (mohou v relativně krátkém čase rozšiřovat či zmenšovat využívané prostory). Navíc i zde funguje networking mezi nájemci například v podobě poradenských, účetních nebo právních služeb. I lokality center servisovaných kanceláří kopírují poptávku nájmu tradičních kanceláří, proto jsou nejvíce otevírána v centru Prahy, dále v lokalitách Praha 5 (Anděl, Nové Butovice), Praha 4 (Pankrác, Budějovická), tak i nově v Praze 8 (Karlín).

Trochu jiným typem sdílených kanceláří jsou tzv. huby / co-working centra. Tato centra nabízejí k pronájmu (podnájmu) plně vybavené prostředí a jednací místnosti, které si „freelancer“ může pronajmout na den, týden, stejně tak jako na rok. Zjednodušeně řečeno, co-working je forma práce dvou a více nezávislých pracovníků, podnikatelů na volné noze, studentů apod., kteří pracují ve stejné kanceláři, nikoliv však pro stejnou firmu nebo na stejném projektu. Na rozdíl od internetové kavárny, co-working je založený na členství v komunitě podnikajících lidí, kteří mohou vzájemně spolupracovat, podílet se na vzdělávacích aktivitách a zároveň si mohou flexibilně vybrat pracovní prostředí, kde mohou být více produktivní. Průkopníci nového konceptu brzy objevili, že získali nejenom levnější a flexibilní prostory, ale i společenské vazby, zázemí a možnost neformálního setkávání.

Jen „hubů“ je v metropoli přes dvacet. V menší míře se projekty rozšiřují i v Brně a Ostravě. Velmi specifický je přístup velkých společností, které v rámci symbiózy poskytnou či podnajmou prostory ve vlastním sídle. „V zahraničí korporátní klienti občas poptávají co-workingové huby, které by svým kreativním či technicky zaměřeným zaměstnancům nabídli jako alternativní pracovní prostředí. A naopak, i velká instituce, jako je například ČSOB, provozuje co-workingové centrum Era svět,“ dodává Václav Bouček.

Za pozornost stojí, že v zahraničí je již patrný vliv co-workingu i na velké korporátní firmy, které požadují zajištění nájmu vlastních kancelářských prostor v blízkosti těchto sdílených kanceláří a zároveň mění uspořádání vlastního pracovního prostředí.

Ve prospěch co-workingových center pro začínající firmy či nezávislé podnikatele hraje také celková cena za užívání prostor, která může být i několikanásobně nižší než za malé, vybavené kanceláře. „Klientovi odpadají náklady na vybavení kanceláře jak nábytkem, tak telekomunikačními přístroji či připojením na internet, náklady na stavební úpravy apod., které se vyplatí pouze v případě dlouhodobějšího nájmu. Celkový náklad na nájem malé samostatné kanceláře by v budově třídy B v centru Prahy přišel na zhruba 8,5 tisíc korun za měsíc a výpovědní lhůta by byla pravděpodobně 3 měsíční,“ odhaduje Václav Bouček. V co-workingovém centru se cena za časově neomezené využívání pracovního místa pohybuje průměrně okolo 3 500,- Kč/měsíc s tím, že uživatel není vázán výpovědní lhůtou.

Ačkoliv stále převládá ze strany firem poptávka po tradičním uspořádání pracovního prostředí, do budoucna se i velké společnosti budou přizpůsobovat rozvíjejícím se požadavkům nastupující generaci zaměstnanců a souvisejícího technologického boomu. Servisované kanceláře a co-working stojí v popředí těchto trendů - nabízejí flexibilitu, úsporu nákladů, spolupráci a příležitost nalákat talentované lidi.

Zdroj: DTZ