27. října 2017

EK: Konfinancování z Evropského fondu

EK: Konfinancování z Evropského fondu

Evropská komise zveřejnila nabídku na zahrnutí vhodných projektů hledajících investory pro kofinancování z Evropského fondu pro strategické investice u Evropské investiční banky do svého adresáře.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představil tento záměr v listopadu 2014 a ke schválení potřebné legislativy došlo díky zrychlené proceduře již v létě 2015, včetně ustanovení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), jehož prostřednictvím budou Evropskou investiční bankou poskytovány další úvěry.

Investiční plán pro Evropu je klíčovou prioritou Junckerovy Komise, neboť může podpořit ekonomický růst v EU, včetně České republiky. Pro Českou republiku může být zajímavé, že nový fond (EFSI) může být využit i v kombinaci s dalšími nástroji - jeho prostřednictvím lze kofinancovat, při splnění požadovaných podmínek, rovněž projekty podpořené z evropských strukturálních a investičních fondů. Díky tomuto plánu, podle odhadu Evropské investiční banky, došlo k navýšení investiční aktivity v celé Unii zhruba ve výši 50 mld. eur již během roku 2015.

Další významný krok v realizaci investičního plánu bude představovat zřízení evropského adresáře investičních projektů (European Investment Project Portal - EIPP), který by měl přispět k lepšímu fungování investičního trhu:

  •     cílem EIPP je propojit investory z celého světa s vlastníky projektů v EU a tím napomoci zvyšování hospodářského růstu a zaměstnanosti;
  •     EIPP nabídne transparentní přístup k informacím o investičních příležitostech v celé EU prostřednictvím internetu, včetně jednoduché interaktivní mapy EU;
  •     spuštění EIPP se očekává v únoru 2016, ale projekty je možné do systému vkládat již v předstihu.

Zdroj: CZGBC