27. října 2017

Ekologický audit Květinového domu

Ekologický audit Květinového domu

Společnost Flow East zveřejnila ekologický audit, podle kterého odpovídá Květinový dům nesrovnatelně lepším ekologickým standardům než stávající budova, známá jako Václavské náměstí 47. Design navržený společností Chapman Taylor navíc nastavuje novou „zelenou“ úroveň Václavského náměstí.

Květinový dům přináší úspory v energetické spotřebě o 80 % a snížení znečišťujících látek z technických zařízení o 60 %. Emise oxidu uhličitého, oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek jsou nulové. James Woolf, zakladatel a předseda představenstva společnosti Flow East, poznamenal: „Navržení zcela nové budovy nám dalo příležitost přijmout závazek environmentálního řešení a využít nejmodernější technologie. Květinový dům má potenciál stát se symbolem pražské ‚zelené‘ budoucnosti. Ano, zvýšilo to naše náklady na výstavbu, ale součástí naší filosofie je vždy dělat správné věci, takže jsme neváhali. Květinový dům bude příkladem pro ostatní, kteří si váží Prahy a chtějí z ní udělat lepší město k životu, práci i pro turisty.“

Společnost Flow East pověřila ateliér Chapman Taylor, aby v návrhu Květinového domu byl kladen důraz na kvalitu prostředí. Vizuální dopad návrhu nové budovy je zřejmý – transparentní fasáda vnese do interiéru přirozené světlo.

Méně viditelná jsou mnohá opatření, která architekti přijali k minimalizaci dopadu budovy na životní prostření. Květinový dům pomůže vyřešit problém s parkováním v ulici (protože poskytne podzemní parkoviště); podporuje auta na elektrický pohon (protože garážové stání nabídne dobíjecí stanice); podporuje dojíždění na kole (protože nabídne zázemí pro cyklisty);  snižuje spotřebu energie o tři čtvrtiny a úplně eliminuje škodlivé emise.

James Woolf je přesvědčen, že Květinový dům symbolizuje pražskou zelenou budoucnost: „Květinový dům je nejen v souladu se všemi standardy, dokonce je převyšuje. Toto je způsob, jakým developeři a architekti musí myslet, pokud si má naše město zachovat svoji krásu a obyvatelnost v nadcházejících letech.“

Pavel Srb, člen představenstva České rady pro šetrné budovy, také podporuje plány na výstavbu Květinového domu: „Česká rada pro šetrné budovy s potěšením podporuje rozvojové projekty, jako je právě Květinový dům, s inovativními environmentálními a udržitelnými závazky a postupy. Je zcela jasné, že Květinový dům přispěje k zlepšení okolního prostředí a pomůže oživit Václavské náměstí v nadcházejících letech. Z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelnosti splňuje Květinový dům nejen naše pevná pravidla, ale nastavuje vyšší laťku pro veškerou budoucí výstavbu v Praze, a proto vítáme předvídavost společnosti Flow East.“

Zdroj: Flow East