1. ledna 1970

Energii budovám mají dodávat řasy

Energii budovám mají dodávat řasy

Od roku 2020 mají všechny nově postavené budovy vyrábět více primární energie, než samy spotřebují. V této souvislosti se Francouzi můžou po nejekologičtejší budově Hive (česky hnízdo) pyšnit další novinkou. Blízko pařížské obchodní čtvrti La Défense připravuje francouzská firma Ennesys nový recept na výstavbu „zelených“ budov. Kancelářské věžové budovy budou pokryté řasami. Čtete dobře. Řasami. Řasy mají vyrábět energii a zároveň čistit znečištěné vody.

Ve fotoreaktoru, plastovém akváriu naplněném zelenou tekutinou, cirkuluje hermeticky uzavřená směsice nevábného odpadu (vody z toalet či popelnicový „džus“ pocházející ze skládek), kterou pohlcují maličké řasy reprodukující se velkou rychlostí za pomoci fotosyntézy. Pokrytí velkých budov těmito panely může snížit nejméně o 80 %  jejich spotřebu energie označované jako primární a 80 % spotřeby vody. Věžové kancelářské budovy by tak mohly ročně ušetřit statisíce eur, možná i více.

„Řasy mají téměř stejnou energetickou hodnotu jako uhlí,“ vysvětluje vědecký ředitel firmy Jean-Louis Kindler a dodává: „Ostatně velká část ropy, kterou dnes objevujeme, je tvořena fosilními řasami,“ říká. Deset tisíc metrů čtverečních panelů Ennesys umožňuje vyrobit kolem 150 tun řas ročně. Z těch lze získat 70 tun oleje, biopaliva, které může být použito například v generátoru; suchý odpad zase může být využit pro topení či výrobu elektřiny. Pokud jde o vodu čistou z 99,9 %, která je tímto procesem získávána, lze ji velmi dobře využívat pro splachovací zařízení, jež představuje největší spotřebu vody v budově. Panely Ennesys poskytují taky „tepelný deštník“, který bude bránit přílišnému teplu v létě a přílišnému chladu v zimě.


Ennesys do září postaví takovou konstrukci na zdech vlastních kanceláří, aby upoutala případné zájemce. Její americký partner OriginOil jí dodá přístroje umožňující oddělovat řasy od vody. Pokud jde o vandalismus, panely odolají i těžkým předmětům. Jediným problémem, který je třeba ještě vyřešit, je ochrana před zobáky havranů, kteří ohrožují fasády.


Zdroj: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/experiment-v-parizi-energii-budovam-maji-dodavat-rasy-903733#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=ekomail

Foto: Faiteslepleindavenir.com, Zpravy.e15.cz