1. ledna 1970

Fakty o novele Stavebního zákona

Fakty o novele Stavebního zákona

Zdroj: mmr.czFoto: Dreamstime.com

 1. Významně se zjednodušil a zkrátil postup pořizování územních plánů.
 2. Celkově je možné zkrátit dobu přípravy územního plánu pro výstavbu komunikací až o 3,5 roku; byl rozšířen okruh staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas.
 3. Došlo k rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
 4. Nově stavby energetických vedení nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, budou pouze umisťovány a následně kolaudovány.  
 5. Účast veřejnosti ve stavebním řízení je zúžena pouze na případy, ve kterých mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení.
 6. Zkrátila se příprava realizace staveb a vydání územního rozhodnutí v případě využití společného postupu pro posouzení vlivů na životní prostředí v územním řízení na max. tři měsíce oproti stávajícím případům, kdy vydání stanoviska EIA, mohlo trvat roky.
 7. Byl upraven postup uzavírání veřejnoprávní smlouvy, která může nahradit jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení, což přispěje k většímu využívání tohoto institutu.
 8. Přípravy novely Stavebního zákona se přímo účastnili zástupci odborné veřejnosti, ČKAI, SPS, Hospodářská komora.
 9. Novela zákona byla předložena v konsensu a všichni účastníci přípravy její přijetí svorně prosazovali v poslanecké sněmovně.
 10. Přijatá novela Stavebního zákona je nejlepší úpravou stavebního práva od roku 2001.
 11. Požadavek SPS na absolutní vyloučení veřejnosti povede k sankcím ze strany EK v důsledku porušení evropské legislativy.