30. října 2017

GEFCO podepsalo Chartu Diverzity ČR

GEFCO podepsalo Chartu Diverzity ČR

Společnost GEFCO v České republice se stala signatářem Charty Diverzity Česká republika (www.diverzita.cz). Formálně tak potvrzuje skutečnost, že patří nejen k lídrům v oblasti logistických a dopravních služeb, ale také v rovném a otevřeném přístupu ke svým zaměstnancům. GEFCO je první logistickou společností, která Chartu Diverzity podepsala.

Podpisem Charty Diverzity se společnost zavazuje vytvářet pracovní prostředí, které bude otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

„Možná to v logistické firmě není úplně obvyklé, ale v našem top managementu máme dlouhodobě polovinu žen a polovinu mužů, a to zcela přirozeně,  bez jakýchkoliv kvót,“ uvedla Lenka Jírovcová, HR Manažerka GEFCO v České republice. Jak dodala, podepsání Charty Diverzity přináší společnosti cennou příležitost zapojit se do širší diskuze na toto téma a sdílet s ostatními firmami nejlepší praxe a zkušenosti z této oblasti.

„Mám radost, že se společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA připojila k signatářům Charty Diverzity. Společně s ostatními signatáři tak může posílit vnímání tématu diverzity na pracovišti a podpořit atmosféru vzájemné důvěry a respektu. Vítáme, že GEFCO je první z logistických firem u nás, která se tímto tématem má zájem intenzivně zabývat,“ dodala Pavlína Kalousová, předsedkyně nevládní platformy Byznys pro společnost, která je v Česku národním koordinátorem Charty.

Podpis Charty Diverzity odpovídá také zájmu o téma mezi samotnými zaměstnanci společnosti GEFCO. V nedávném průzkumu angažovanosti mělo téma diverzity jedno z nejlepších hodnocení nejen v České republice, ale také v rámci celé skupiny.

„Úspěch GEFCO stojí do značné míry na moderních a profesionálních řešeních v logistice. Inovace jsou pro nás kritickým faktorem úspěchu, proto řízeně utváříme v naší síti skupiny, které jsou přímo zodpovědné za inovativní řešení. To vše bychom nemohli dělat bez lidí, kteří jsou si vědomi užitečnosti v rozdílech mezi jednotlivými členy týmu,“ dodává Aleksander Raczynski, generální ředitel GEFCO v České republice.

Závazek k vytváření účinných procesů směřujících k eliminování diskriminace v zaměstnání a k poskytování rovných příležitostí je zakotven mimo jiné ve smlouvě mezi GEFCO a skupinou PSA účinné od 1. ledna 2017. Na základě této smlouvy v hodnotě 8 miliard EUR bude v příštích pěti letech skupina GEFCO řídit a optimalizovat kompletní globální dodavatelský řetězec výrobce automobilů PSA.

Zdroj: GEFCO