30. října 2017

GEFCO PODPOŘILA VÝZVU spol. BIMEDIA

GEFCO PODPOŘILA VÝZVU spol. BIMEDIA

SKUPINA GEFCO PODPOŘILA VÝZVU SPOLEČNOSTI BIMEDIA SVOU UNIKÁTNÍ LOGISTIKOU Courbevoie, Francie, 28. června 2017 Skupina GEFCO, globální hráč na poli průmyslové logistiky a přední evropský poskytovatel logistických služeb pro automobilový průmysl, podpořila výzvu vyhlášenou společností Bimedia, v rámci které má mořeplavec Yvan Bourgnon na svém sportovním katamaránu proplout mezi arktickým ledem z Aljašky přes takzvaný Severozápadní průjezd až do Grónska.

Dobrodružná cesta Yvana Bourgnona začne v Nome, městě nacházejícím se na západním cípu Aljašky. Do cíle, jímž je město Nuuk v Grónsku, na východním pobřeží Davisova průlivu, dorazí katamarán dle plánu za 45 – 50 dní od startu. Bourgnon usiluje nejen o zdolání Severozápadního průplavu, ale také o oficiální zápis sólo plavby mezi rekordy uznané oficiálně Světovou radou rychlostních jachtařských rekordů (WSSRC), která potvrzuje všechny rekordy týkající se plachetnic.

Severozápadní průjezd (nebo také Severozápadní cesta) je námořní spojnicí Atlantského a Tichého oceánu přes Severní ledový oceán.  Cesta byla dosud využívána výhradně motorovými loděmi. Zdolání trasy je unikátní zejména tím, že cestu vedoucí polárním mořem pokrývá po většinu roku led, resp. ledové kry.  Otevírá se pouze na několik týdnů v roce, a proto Yvan Bourgnon požádal společnost GEFCO o logistickou podporu projektu, konkrétně o unikátní přepravu jeho katamaránu z antverpského přístavu (Belgie) do města Nome v extrémně krátké lhůtě tak, aby mohl ve správný čas zvednout kotvy, využít tání ledu a zvolenou cestu proplout. Bourgnonův 6,30 metru dlouhý katamarán byl rozložen na díly, dopraven nákladní lodí do Seattlu ve státě Washington (USA) a poté speciální rychlou lodí přepraven do aljašského Anchorage. Na finální části cesty zajistil přepravu katamaránu nákladní letoun Hercules C-130, který jej 26. června dopravil do startovní destinace, města Nome. Celá operace byla naplánována a zrealizována specialisty na multimodální přepravu ze spediční divize skupiny GEFCO.

Yvan Bourgnon vypluje na Severozápadní cestu dle aktuálních podmínek začátkem července. Na katamaránu bez kajuty se bude podél ledových ker a v blízkosti medvědů i jiných mořských savců plavit úplně sám. 

Skupina GEFCO je hrdá na to, že díky svému know-how pomohla Yvanu Bourgnonovi podstoupit toto jedinečné dobrodružství, které klientům skupiny GEFCO zároveň demonstruje hodnoty skupiny, jakými jsou lidský smysl pro překonávání výzev, provozní kvalita, flexibilita i řízení rizik.

SKUPINA GEFCO

Skupina GEFCO nabízí návrhy a realizaci logistických schémat ve spolupráci s výrobci. Tato schémata jsou zdrojem přidané hodnoty, která posiluje konkurenceschopnost těchto společností. Výkon, který skupina GEFCO poskytuje svým zákazníkům, je založen na odborných znalostech získaných za dobu více než 65 let především v sektoru automobilového průmyslu, jednoho z nejsložitějších a nejnáročnějších odvětví. Vzhledem ke svému působení ve 150 zemích světa představuje skupina GEFCO jednu z deseti nejvýznamnějších skupin v Evropě. V roce 2016 dosáhla celkového obratu 4,2 miliardy eur a zaměstnává 12 000 zaměstnanců. Prostřednictvím více než třech stovek obchodních dislokací v celém světě GEFCO rozvíjí své aktivity na pěti světadílech.