27. října 2017

GLS vydává zprávu ThinkGLS Responsible

GLS vydává zprávu ThinkGLS Responsible

Společnost GLS, celoevropský poskytovatel balíkové přepravy, vydala druhou zprávu o udržitelném rozvoji s názvem “ThinkGLS.ThinkResponsible.” I při rozšiřování sítě se podařilo snížit emise ze spotřeby elektrické energie a vytápění o pětinu (20,4 %)1. A například díky efektivnímu využití digitálních technologií klesla spotřeba papíru o téměř 8,5 miliónu stránek oproti minulému roku.

Zpráva obsahuje informace o aktivitách v oblasti udržitelného rozvoje ve všech národních pobočkách GLS a je zpracována v souladu s mezinárodními standardy Global Reporting Initiative (GRI). Během sledovacího období, které zahrnuje finanční roky 2013/14 a 2014/15, skupina GLS dále rozvíjela svou strategii společenské odpovědnosti, snížila dopad své činnosti na životní prostředí v mnoha oblastech a zintenzivnila svou společenskou angažovanost.

“Trvale udržitelný rozvoj je jednou z našich základních hodnot” vysvětluje Rico Back, generální ředitel společnosti GLS a dodává: “Jak nová zpráva udržitelného rozvoje ukazuje, v našem úsilí jsme nejen nepolevili, ale naopak jsme ho zesílili. Podstatou je přijímání odpovědnosti a dosažení rovnováhy mezi hospodářskými, environmentálními a sociálními aspekty.“

Úspěchy v oblasti životního prostředí v dobách růstu

Škála opatření skupiny GLS na ochranu životního prostředí zahrnuje vozidla šetrná ke klimatu, plánování dopravy za pomoci IT, “zelená” depa nebo projekty na ochranu životního prostředí ve všech oblastech společnosti. Navzdory rozšiřování sítě o 21 nových dep, přibližně 1 000 doručovacích vozidel, stejně tak jako nárůst objemu balíků o téměř 15 procent1, GLS zaznamenalo řadu vylepšení, včetně pomoci v následujících oblastech:

  • Spotřeba topné energie klesla o necelých 9 procent1.
  • Podařilo se zredukovat emise z topné energie a elektřiny o 20,4 %.
  • Spotřeba vody klesla o 23 procent1.
  • Podíl ekologicky šetrných dopravních vozidel (s normou Euro 4 a vyšší) vzrostl ze 77 na 84 procent. Kolem 44 procent vozidel splňuje normu Euro 51.
  • V roce 2014/15 poslali němečtí zákazníci více než 6 milionů balíků se službou ThinkGreenService3, podporující životní prostředí – tedy 10x více než v roce 2013/14.
  • Spotřeba papíru klesla o 8,5 miliónu stránek1.

Sociální odpovědnost: nepřeberné množství nových projektů

GLS pomáhá lokálně napříč celou Evropou nesčetnými projekty jako je doprava zdarma, osobní angažovanost nebo dary. Například GLS Germany na mnoha místech organizuje dobrovolnické dny. GLS Belgium sponzoruje národní fotbalový team a poskytuje volné vstupenky znevýhodněným osobám. GLS Ireland přepravuje dary jménem dětské charity a GLS Poland zajišťuje to samé pro nadaci rakoviny. GLS Česká republika bezplatně zabezpečuje komplexní logistiku pro tradiční sbírku Daruj hračku.

Závazek GLS se také zaměřuje na zaměstnance. Specifické školení v jednotlivých zemích a profesní rozvoj spolu s průzkumem mezi zaměstnanci pomáhá udržovat a zvýšit atraktivitu pracovišť společnosti. Dceřiné společnosti GLS pracují v duchu partnerství s přepravními partnery a jejich doručujícími kurýry. Jedná se o komunikaci s depy, společné akce a partnerské programy.

Komunikace s partnery a zúčastněnými stranami

Zpráva o udržitelném rozvoji GLS je publikována každé dva roky. “Poskytováním komplexních a transparentních informací o vývoji skupiny GLS, chceme podpořit zákazníky, zaměstnance, přepravní partnery a širokou veřejnost, aby s námi navázali jednání a podpořili jsme tak vzájemnou komunikaci,” poukazuje Rico Back.

Zdroj: GLS Czech Republic