27. října 2017

Grant Thornton + Appraisal Advisory

Grant Thornton + Appraisal Advisory

Poradenská společnost Grant Thornton posiluje svou pozici na českém trhu v oblasti oceňování a znaleckých služeb prostřednictvím spojení se společností Appraisal Advisory s.r.o. (dříve American Appraisal s.r.o., českou pobočkou American Appraisal Associates).

Díky spojení potvrzuje Grant Thornton svou pozici páté největší poradenské společnosti v České republice. Znalecké ústavy Grant Thornton Valuations a Appraisal Advisory (dříve American Appraisal) potvrdily po mnohaměsíčních přípravách své strategické spojení podpisem smlouvy z počátku října tohoto roku, která potvrzuje vznik jednoho znaleckého ústavu.

Grant Thornton díky tomuto kroku zdvojnásobil tým svých znalců a expertů se zkušeností z oceňovací praxe na dvě desítky. Zároveň se spojením výrazným způsobem rozšiřuje jeho působnost napříč spektrem podnikatelských odvětví, především do oblasti energetiky a bankovnictví. „Příchod znaleckého týmu American Appraisal do Grant Thornton je jistě významnou událostí českého poradenského trhu posledních let. Očekáváme rozšíření naší nabídky služeb a odborného know-how v oblasti oceňování,“ komentuje podpis smlouvy o fúzi David Pirner, zakladatel a majoritní partner poradenské větve Grant Thornton v České republice.

„Podpis smlouvy je spojením dvou opravdu významných subjektů na trhu oceňování. Společně budeme schopni nabídnout plnou šíři znaleckých služeb v podstatě ve všech sektorech. Pro klienty to znamená jednoznačný benefit vycházející ze spojení dvou velmi kvalitních a zkušených pracovních týmů,“ doplňuje Jiří Kadrman, nový výkonný ředitel a minoritní partner Grant Thornton Valuations, a.s..

Zdroj: Grant Thornton