1. ledna 1970

Hluk v kanceláři

Hluk v kanceláři

Byli jste někdy v call centru během jeho intenzivního provozu? Jde opravdu o hlučné prostředí, i když jsou zaměstnanci v oddělených kójích a se sluchátky na uších. Ale to je extrémní příklad. Ovšem zvuky a hluk mají zásadní vliv na pracovní výkonnost.

hluk2

Podle dostupných výzkumů, které se realizovaly také v ČR, se stoupající velikostí kanceláře, stoupá i hlučnost, resp. stížnosti zaměstnanců na hluk nebo hladinu hluku. Směs různých zvuků z vnějšího i vnitřního prostředí znepříjemňuje pracovní prostředí. Dlouhodobý nebo opakovaný pobyt v takovém prostředí může vést k poškození sluchu nebo může způsobit jiné zdravotní komplikace, počínaje stresem, přes poruchy spánku až po psychické poruchy. Kvůli hluku například více než 20 % obyvatel EU trpí poruchami spánku nebo jinými zdravotními obtížemi. Častou diagnózou je tinnitus, tedy pískání v uších.

Co způsobuje hluk v kanceláři?

Nejčastěji je to kakofonie zvuků dopravy, stavebních strojů, v letním období sekaček technických služeb - z vnějšího prostředí. Z vnitřních faktorů způsobujících hluk jsou to zvuky technických a kancelářských zařízení jako ventilační a klimatizační systémy či servery. Hluk způsobují vyzvánějící telefony a hlasité telefonáty kolegů a hlasitá hudba. Nezanedbatelný je hluk nesený konstrukcí, například kroky či zavírání a otevírání dveří.

Ekonomika hluku

Soustavná práce v kanceláři, kde je úroveň hluku mezi 55 až 65 dB (tzv. šedá zóna), vede k prokazatelným ekonomickým ztrátám. Jistý průzkum je vyčíslil pro Evropskou unii až na 12 miliard € ročně! Zkuste například v hlučném prostředí diktovat obchodní dopis - míra omylu zapisovatele stoupne oproti nehlučnému prostředí o 15 %. Při takových ztrátách jsou na místě úvahy o investici do snížení hlučnosti pracovního prostředí.

Řešení proti hluku


Dobrým, i když relativně drahým řešením je izolování zdroje hluku. Naproti tomu existuje sortiment ekonomicky efektivních řešení akustické izolace, využívající přírodní materiály, a dokonce kombinující nejen akustickou, ale i tepelnou a protipožární izolaci. Je fakt, že každý materiál absorbuje alespoň část akustické energie, například minerální vlna dokáže vstřebat její podstatnou část.
Akustické poměry mohou zlepšit akustické zástěny nebo použití maskující hluku. Oba způsoby mají jistá úskalí, při zástěnách zejména prostorového charakteru (například zabraňují přístupu světla a nepůsobí esteticky). Maskující hluk slouží k potlačení nějakého vjemu zvuku jiným zvukem obvykle silnějším, např. hudba, zvuky přírody.


Skeptický pohled na nízkou hladinu hluku v kancelářích hovoří o tom, že tato může být vnímána i negativně, respektive vnímána jako rušivý element. Ojedinělý a opakující se zvuk v úplně tiché kanceláři může být stejně znepokojujícím elementem, jako hluk samotný.