27. října 2017

HOT OFFICE KONCEPT OD ARCHITEKTŮ KYZLINK

HOT OFFICE KONCEPT OD ARCHITEKTŮ KYZLINK

Koncept sdílených kanceláří / pracovní místo kdekoliv

GREAT PLACE TO WORK

HOT OFFICE KONCEPT OD ARCHITEKTŮ KYZLINK představuje nový směr využívání budov a nový přístup k pracovnímu prostředí. Základní myšlenkou je rozšířit pracovní prostor z budovy směrem ven, otevřít se přírodě, venkovnímu prostoru, ale i práci v domácím prostředí. Tímto rozšířením pracovního prostoru budou firmy moci zmenšit rozlohu kancelářské plochy a získat nová místa, kde budou moci lidé pro firmu pracovat. Tímto firmy samozřejmě ušetří nemalé finanční prostředky. Vysvětleme si teda základní pojmy s tímto konceptem související.

HOME OFFICE

„Home Office“ představuje flexibilní formu pracovního poměru, kdy zaměstnanec pracuje po celou dobu z domova, či jiného místa, které si sám zvolí, nebo kombinuje práci z domova s prací v prostorách určených zaměstnavatelem. Také méně do práce dojíždí, ušetří čas pro jiné aktivity, peníze za dopravu a chová se ekologicky.

RELAX OFFICE

Umožňuje zaměstnancům připojit se a spolupracovat na řešení problémů v reálném čase na cestách, v kavárně či v parku. Tak si každý může k práci vytvořit příjemné pracovní prostředí, ve kterém může zároveň i relaxovat.

HOT OFFICE

Příslušné pracovní místo a zařízení slouží k dočasnému „pobytu“ zaměstnanců. Firma může mít určitý počet zaměstnanců, kteří nepracují trvale ve firmě, ale relativně často se pohybují mimo firmu, s možností práce na dálku. Přímo ve firmě se trvale nevyskytují, není nutné tedy pro něj mít stále k dispozici plně vybavené pracovní místo. Stačí dimenzovat kancelářské a další zázemí na určitou procentuální část zaměstnanců, dle četnosti jejich výskytu ve firmě. Tato dočasná pracoviště musí být samozřejmě uzpůsobená tomu, že nemají stálého „majitele“, ale může je využívat kdokoliv, kdo právě potřebuje. Mobilní zaměstnanci mohou takto snadno využívat pracovní místa i v jiných pobočkách firmy.

Fotka 1

Firma může nabídnout svým zaměstnancům GREAT PLACE TO WORK. Mohou pracovat kdekoliv mimo kancelář, kde jim to vyhovuje. V domácím prostředí, v parku, na chalupě, v kavárně, záleží to jen na nich. Stejně tak firma může poskytnout širokou škálu možností práce ve svých prostorách. Zaměstnanci mohou využít tři typy prostředí, které pomohou efektivně využít pracovní čas každého v budově. Jsou to tzv. HOT DESK ( soustředěná práce či intenzivní jednání) , HOT LOUNGE ( schůzky či jednání vyžadující uvolněnější atmosféru) a HOT RELAX ( relaxace, popovídání si s kolegy). Zaměstnanci je využijí podle typu práce, kterou mají vykonat, podle toho, s kým a jak se mají setkat, či jen relaxovat nebo si se setkat s kolegy.  Tento princip může být ještě podle typu práce, profese a hierarchie ve firmě rozdělen na tři úrovně. Každá z úrovní, tedy TOP OFFICE, OFFICE a OPEN OFFICE  má specifické vybavení, kvalitu materiálů a jiné nároky na prostor.

Foto 2

PŘÍKLAD VYUŽITÍ HOT OFFICE KONCEPTU
Otevřená dispozice kanceláří je podtržena centrálním umístěním kanceláře pro asistenty. Tento prostor je doplněn nábytkem pro relaxaci, čekání na schůzku nebo krátkou diskuzi. Skleněné plochy oddělují, ale i zároveň opticky propojují jednotlivá pracovní místa v úrovni TOP OFFICE od společných prostor. Mezi jednotlivými kancelářemi jsou navrženy akustické záclony, posuvné stěny nebo jiný systém dělících paravánů.
Střídání zaměstnanců v rámci pracoviště na sdílených místech si vyžaduje politiku čistého pracovního stolu, u něhož se každý den může objevit jiný zaměstnanec. Tato forma zvedá celkovou úroveň a kulturu pracoviště, protože vyžaduje každodenní pořádek. Pracovní dokumenty je třeba uklidit do speciálně navrženého úložného prostoru, který bude vlastnit každý jednotlivý zaměstnanec.

Foto 3

Galerie:

Brno1Brno2

Brno3Brno4

Více informací na stránce KYZLINK

(PR)