30. října 2017

IMMOFINANZ: Výsledky za první 2.Q

IMMOFINANZ: Výsledky za první 2.Q

Společnost IMMOFINANZ generovala celkový hospodářský výsledek ve výši 87,6 milionu eur za první dvě čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016, což oproti srovnatelnému období předchozího roku znamená zvýšení o 28,2 %. Tento růst byl podpořen především zlepšením výsledků správy aktiv (+ 5,1% na hodnotu 107,3 milionu eur) následkem podstatného snížení odpisů pohledávek v Rusku, nižších nákladů vztahujících se k neobsazeným plochám a nižších provozních nákladů účtovaných majitelům budov. Další příčinou bylo snížení jiných provozních výdajů (z -53,5 milionu eur na -26,1 milionu eur). V předcházejícím roce byly tyto výdaje ovlivněny jednorázovými náklady na urovnání právních sporů s investory. Čistý zisk za vykazované období dosáhl hodnoty -154,4 milionu eur (za období H1 2015/16 činil 133,2 milionu eur). Tento pokles byl zapříčiněn zejména přeceněním očištěným o kurzové vlivy ve výši -95,1 milionu eur, vztahujícím se k moskevským nákupním centrům, a tržním oceněním (IFRS) ve výši -105,7 milionu eur, které se týká akcií společnosti CA Immo.

"Naše aktivity v posledních čtvrtletích zahrnovaly úspěšné pokračování koncentrace na klíčové segmenty kancelářských a maloobchodních nemovitostí, zvýšení efektivnosti našeho portfolia a další zlepšování míry obsazenosti. Také jsme dokončili a otevřeli tři nákupní centra, provozovaná pod naší značkou STOP SHOP, a zahájili celou řadu developerských projektů v sektoru maloobchodních nemovitostí. Avšak výsledky za první pololetí byly opět ovlivněny obtížnými podmínkami na ruském trhu a z nich vyplývajícím prodlužováním slev na nájemném, poskytovaných nájemcům," vysvětluje Oliver Schumy, výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ.

Výsledky prvních dvou čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016 (Q1-2 2016A) v České republice ke dni 31. října 2016. Nemovitosti skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 7,5 % celkového portfolia společnosti a zahrnují 22 nemovitostí (20 již existujících, 1 ve výstavbě a 1 připravovaná) v účetní hodnotě 394,0 milionu eur (371,7 milionu eur již existující, 21,4 milionu eur ve výstavbě a 0,9 milionu eur připravovaná). Portfolio již existujících nemovitostí se dále dělí na 8 kancelářských budov (což je 11,3 % celkového kancelářského portfolia) a 12 obchodních center (tj. 5,7 % celkového maloobchodního portfolia). Za první pololetí zkráceného fiskálního roku 2016 (2016A) dosáhly příjmy z pronájmu v České republice celkové výše 12,8 milionu eur, což představuje 8,3 % celkových příjmů z pronájmu celé skupiny.

Zdroj: IMMOFINANZ