1. června 2019

Investice do nemovitostí v České republice byly v 1. čtvrtletí ze států CEE-6 nejvyšší, stouply o 214 % a přesáhly 1 mld. eur

Investice do nemovitostí v České republice byly v 1. čtvrtletí ze států CEE-6 nejvyšší, stouply o 214 % a přesáhly 1 mld. eur

Příliv investic do nemovitostí, který v prvním čtvrtletí tohoto roku zaznamenala Česká republika, byl nejsilnější ze všech šesti zemí regionu střední a východní Evropy. Hodnota investic překročila hranici 1 mld. eur, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o 214% nárůst. Objemy investovaných prostředků se tím zároveň vrací na čtvrtletní hodnoty zaznamenané v letech 2016 a 2017.

stažený soubor

Objem investic na tuzemském nemovitostním trhu v prvním čtvrtletí dosáhl hodnoty 1,081 mld. eur. To z hlediska nasazeného kapitálu představuje téměř polovinu celkových 2,3 mld. eur investovaných do nemovitostí ve všech zemích CEE-6. Celková hodnota investic v regionu byla přitom v prvním čtvrtletí o 21 % nižší než v rekordním prvním kvartále roku 2018. Nejvýznamnějším faktorem s vlivem na tento meziroční pokles je snížení investičních toků v Polsku (o 60 %), kde byl loňský první kvartál velmi silný, a extrémní oslabení investic do maloobchodních nemovitostí, jež dosáhly v zemích CEE-6 výše pouhých 161 mil. eur. O rok dříve šlo přitom o 2,03 mld. eur.

„Světlým momentem vývoje trhu v prvním čtvrtletí je navrácení objemu obchodů v České republice do stejného čtvrtletního tempa, jaké jsme měli možnost vidět v letech 2016 a 2017. Vedlo se kancelářskému segmentu, který zaznamenal investice ve výši 1,25 mld. eur a první kvartál se stal téměř rekordním pro hotely. Do nich proudily investice v hodnotě 459 mil. eur a transakce v tomto segmentu byly uzavřeny v Praze, Ostravě, Krakově, Varšavě i v Budapešti,“ říká Mark Robinson, specialista výzkumu Colliers International pro region střední a východní Evropy.

Západoevropské fondy byly v prvním čtvrtletí čistými kupci, subjekty z východní Asie zůstaly kupci aktivními. Fondy ze Spojených států a Spojeného království působily čistě jako prodávající. Zastoupeni v transakcích zůstali i domácí kupci z České republiky, Maďarska, Slovenska a Bulharska, a to i v méně likvidních podmínkách. Většinu domácích prodejů v zemích CEE-6 během Q1 reprezentovali developeři předávající dokončené projekty.

„V prvním čtvrtletí přispěl k další kompresi nejvyšších dosahovaných výnosů u kanceláří v Praze na stávající úroveň 4,5 % příliv investic z Koreje,“ doplnil Andy Thompson, ředitel investičního oddělení Colliers International pro Českou republiku a Slovensko.

Tok investic v CEE-6 podle původu kupce a podle původu prodávajícího v Q1 2019 (%):

grafy

„‚Dvojí rychlost dynamiky HDP se začíná projevovat ve většině globálních ekonomik, přičemž výroba zpomaluje a služby pokračují v růstu. Přejímají tento vzorec i státy CEE-6? Zpomalující tempo průmyslové výroby je v prvním kvartále patrné v České republice a v Rumunsku. Růst výrobního sektoru je ve zbytku regionu zdravější. Na základě dynamiky mezd dochází napříč většinou regionu k navyšování objemů maloobchodních prodejů, výjimku tvoří pouze Slovensko a Bulharsko,“ doplňuje Robinson.