13. května 2020

Investiční objemy CEE zůstávají v prvním čtvrtletí silné, Colliers International však očekává pokles ve druhém a třetím čtvrtletí

Investiční objemy CEE zůstávají v prvním čtvrtletí silné, Colliers International však očekává pokles ve druhém a třetím čtvrtletí

Polsko si udržuje vedoucí postavení v regionu se 48% podílem investičního objemu v prvním čtvrtletí 2020

Předběžné objemy investic v regionu střední a východní Evropy za Q1 2020 dosáhly ca. 3,7 miliardy EUR, navzdory nástupu pandemie Covid-19 ve střední a východní Evropě začátkem března. Tento objem výrazně zvýšila akvizice portfolia Residomo v České republice společností Heimstaden ve výši ca 1,3 miliardy EUR, a stále představuje meziroční nárůst o 68% oproti prvnímu čtvrtletí v roce 2019 (cca 2,2 miliardy EUR) a 28% oproti prvnímu čtvrtletí v roce 2018 (cca 2,9 miliardy EUR).

Po rekordním roce 2019 si Polsko udržuje vedoucí postavení v regionu se 48% podílem letošního objemu prvního čtvrtletí. Následuje Česká republika s 39%, Slovensko (5%), Rumunsko (4%), Maďarsko (2%) ) a Bulharsko (2%).

image009

Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu, říká: „Vzhledem k různým opatřením k zajištění bezpečnosti lidí a zabránění šíření viru, včetně omezení letů a hranic, očekáváme, že objemy ve druhém a třetím čtvrtletí budou významně ovlivněny, protože všechny strany zapojené do transakčních procesů se z velké části nemůžou setkávat a navštěvovat.“

Kromě těchto, doufejme, poměrně krátkodobých omezení, je mnoho vlastníků nemovitostí a správců v současné době zaneprázdněno zhodnocováním veškerých rizik s ohledem na svá aktiva a majetek. Jednotlivé reakce vlád na regiony na pandemii se doposud zaměřovaly hlavně na řešení mezd zaměstnanců a na podporu podniků, zejména těch, které jsou nejvíce omezeny omezujícími opatřeními. Kromě některých možných krátkodobých daňových úlev se může mnoho majitelů nemovitostí cítit opomíjeno, pokud jde o ochranná opatření.

Podle počátečních výsledků probíhajícího průzkumu společnosti Colliers zůstává chuť investorů vysoká, objem kapitálu k nasazení zůstává stejný, dokonce se může potenciálně zvýšit, ale mnoho investorů pozastaví rozhodovací proces po několik týdnů, dokud nebude situace jasnější, zejména pokud jde o financování, cenotvorbu a schopnosti fyzicky si prohlížet potenciální investiční příležitosti.

Andrew Thompson, ředitel investičního oddělení pro ČR a SR Colliers International, říká: „Na trzích samozřejmě pozorujeme strategii „počkáme a uvidíme“, ale zatímco někteří vyčkávějí, optimističtější strany na straně kupujících i prodávajících využívají výhody situace. Zapojili jsme se do několika investičních transakcí s místními i zahraničními investory v České republice, které se vyvíjejí a nadále pokračují. Podnikání nebude stát dlouho. Investoři si již uvědomili, že trhy v Česku, na Slovensku a take v širší střední a východní Evropě na pandemii reagovaly velmi pozitivně. Například česká vláda právě schválila novou směrnici, která upravuje opatření v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií.”

Harry Bannatyne, partner a ředitel průmyslového oddělení pro ČR Colliers International, dodává: “Z krize by mohly vyplynout i příležitosti. Následkem epidemie by se do střední a východní Evropy mohla vrátit výroba z ohrožených zemí jako je Čína, Amerika a Asie. Česká republika je k tomu perfektně situována, protože má nejen velmi strategickou polohu, ale také dlouhou tradici v průmyslové výrobě a inovacích a disponuje kvalifikovanou pracovní silou. To by ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vytvořilo v zemi novou poptávku potřebného prostoru. S více než 400 novými společnostmi v e-commerce pouze v ČR, vidíme výrazný nárůst prostoru potřebného k přizpůsobení se tomuto novému stylu podnikání. Jsem přesvědčen, že ze všech realitních odvětvích bude mít průmysl & logistika nejpozitivnější výsledky ve srovnání s ostatními sektory, jako například s kancelářským, maloobchodním nebo rezidenčním.“

Všechno vo výše uvedeném výhledu na vývoj situace podléhá tomu, jak dlouho bude pandemie ovlivňovat naše životy, do jaké míry bude způsobena ekonomická škoda a jak se všichni aktivní hráči budou schopni zotavit a přizpůsobit změnám, které určitě přijdou, nebo alespoň zůstanou v krátkodobé až střednědobé budoucnosti. Koneckonců, ať už jste vývojář, banka, investor, nájemce nebo konzultant, nynější situace bude mít dopad na všechny.