1. ledna 1970

Investiční transakce v hodnotě 970 miliónů EUR

Investiční transakce v hodnotě 970 miliónů EUR

Za celkem 540 milionů EUR změnily ve druhém čtvrtletí majitele komerční nemovitosti v České republice. Od ledna do června se tak zrealizovaly investiční transakce v hodnotě 970 miliónů EUR. Vyplývá to z aktuálních statistik společnosti BNP Paribas Real Estate APM CR, která se zaměřuje na komplexní nemovitostní poradenství po celé Evropě.

Objem investic vzrostl meziročně o 54 % a mezikvartálně byl vyšší o 26 %. "Do konce roku se očekává uzavření ještě několika transakcí přesahujících 100 miliónů EUR. Díky tomu by mohl být překonán loňský rekordní investiční výsledek," komentuje vývoj v první čtvrtletí Lenka Šindelářová, vedoucí poradenství v BNP Paribas Real Estate APM CR.

Téměř polovinu z celkového čtvrtletního objemu představují investice do nákupních center. Potvrdil se tím trend z předchozích měsíců. Nové vlastníky mají například obchodní centra Forum Ústí nad Labem, obchodní dům Kotva nebo Géčko Liberec. Investoři měli zájem rovněž o multifunkční nemovitosti s výrazným podílem maloobchodních ploch (22% podíl na investičním objemu) a kancelářské budovy (22 %).

Oproti předchozím obdobím byli na tuzemském trhu nemovitostí velmi aktivní nové subjekty. Pod největšími transakcemi jsou podepsány například Macquarie Bank of Australia, Lasalle Investment Management nebo New Europe Property Investments plc (NEPI). Dominantní však s 36% podílem na celkovém objemu investic zůstávají čeští investoři.

Největší transakcí se stal převod nákupního centra Forum Ústí nad Labem jihoafrické investiční skupině NEPI. Zveřejněná hodnota transakce dosáhla 82,6 miliónů EUR.

Analýza BNP Paribas Real Estate CR ukazuje, že díky vysoké poptávce investorů během posledních tří měsíců pokračovalo stlačování výnosů. Aktuálně se výnosy (yieldy) pohybují na úrovni 4,00 - 4,25 % u high streets, 5,50 % u kanceláří a 6,50 % u logistických parků. "V průběhu roku očekáváme mírné snížení yieldů, které odráží tlak na zvyšování kapitálové hodnoty nemovitostí," uzavírá Lenka Šindelářová.