1. ledna 1970

IRF: Industriální nemovistosti ve 3.Q 2016

IRF: Industriální nemovistosti ve 3.Q 2016

Industrial Research Forum bylo založeno v roce 2010 s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora, společnosti CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield a JLL, sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu. Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit předběžné údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice ve 3. čtvrtletí 2016.

Nové prostory dokončené ve 3. čtvrtletí 2016

Ve třetím čtvrtletí 2016 bylo dokončeno celkem 60 200 m2 skladových ploch ve 4 průmyslových parcích na území České republiky. Mezi největší dokončené projekty se řadí první dvě haly v areálu Panattoni Park Prague Airport II., z nichž jedna byla postavena pro společnost DSV (23 300 m2) a druhá byla dokončená na spekulativní bázi (10 400 m2). Další významnou dokončenou stavbou byla částečně předpronajatá skladová hala ve VGP ParkuTuchoměřice (13 200 m2). Poměr spekulativní výstavby ve třetím čtvrtletí roku 2016 zůstal na úrovni 36 % z celkového objemu prostor ve výstavbě, což představuje totožný podíl jako v předchozím čtvrtletí.

Projekty ve výstavbě

Na konci třetího čtvrtletí roku 2016 se nacházelo ve výstavbě celkem 474 800 m2 skladových a výrobních prostor, především umístěných v širším okolí Prahy. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku byly zahájeny stavební práce celkem u 48% (tedy 229 800 m2) ploch z celkového objemu prostor ve výstavbě. 42% z celkového objemu prostor, které se aktuálně nachází ve fázi výstavby, by mělo být dokončeno do konce roku 2016. Podíl spekulativní výstavby se snížil na 31%.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice zůstalo ve třetím čtvrtletí 2016 stabilní a pohybuje se na úrovni 4,25 EUR/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 8,00 – 9,00 EUR/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50 – 0,65 EUR/m2/měsíc.

Zdroj: INDUSTRIAL RESEARCH FORUM 2016