1. ledna 1970

IRF: Konečné údaje o industriálním trhu za 1.Q 2015

IRF: Konečné údaje o industriálním trhu za 1.Q 2015

Členové Industrial Research Fora CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, DTZ a JLL sdílejí základní informace o trhu s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit konečné údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice v 1. čtvrtletí 2015.

Přehled

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2015 na 5,14 milionů m2. Z toho se více než 2 mil. m2 skladových a výrobních prostor nachází v širším okolí Prahy.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) dosáhla podle dat Industrial Research Fora v prvním kvartálu roku 2015 je 238 100 m2, je to o 45 % méně než v posledním čtvrtletí roku 2014, kdy byla ovšem realizována rekordní nájemní transakce společnosti Amazon (133 000 m2) a o 13 % méně než ve stejném období loňského roku.

Podíl předpronajatých prostor na celkové poptávce dosáhl 24 %, zatímco podíl nově pronajatých ploch ve stávajících prostorech činil 27 %. 29 % podílu na poptávce pak dosahuje rozšíření pronajatých prostor stávajících nájemců. Podíl renegociací, tudíž nájemních smluv, kterým vypršela platnost, ale byly opětovně obnoveny za nových podmínek, v prvním čtvrtletí roku 2015 dosáhl 20 %.

Významné pronájmy

Největší transakcí 1. čtvrtletí 2015 je předpronájem 21 800 m2 nových skladových prostor, které pro nejmenovanou výrobní společnost staví v Plzni developer VGP. Další významnou transakcí je přejednání nájemní smlouvy a expanze společnosti Grupo Antolin o rozloze 20 300 m2 v CTParku Ostrava. Nejvyšší hodnotou se na čisté poptávce podílely výrobní společnosti s podílem ve výši 63 %, následovány logistickými společnostmi s podílem 23 % a distribučními společnostmi 14 %.

Neobsazenost

Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 50 bazických bodů a v prvním čtvrtletí 2015 tak dosáhla 7,8 %. Celkem bylo v České republice evidováno 402 500 m2 volných moderních skladových a výrobních prostor. Mezi regiony s nejvyšší mírou obsazenosti řadíme v tomto čtvrtletí Královéhradecký kraj (15,9 %) a Pardubický kraj (14,3 %). V širším okolí Prahy, kde je největší koncentrace skladových prostor, se míra neobsazenosti pohybovala okolo celorepublikového průměru (8,0 %).

Definice:

Celková výměra a nová nabídka:

Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období, včetně kancelářských vestavků.

Realizovaná poptávka:

Realizovaná poptávka je celková plocha před/pronajatá za určité období. K realizování poptávky dochází v momentě, kdy je podepsána smlouva
o pronájmu nebo smlouva o budoucím pronájmu. Započítávany jsou pouze dlouhodobější pronájmy (delší než jeden rok). Hrubá realizovaná poptávka zahrnuje i renegociace a prodloužení smluv. Čistá realizovaná poptávka oproti tomu počítá nově uzavřené smlouvy a rozšíření stávajících prostor v rámci existujících smluv, podnájmy či předpronájmy.

Míra neobsazenosti:

Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry skladových a průmyslových prostor včetně kancelářských vestavků
a zázemí.

Zdroj: CBRE