1. ledna 1970

IRF: Průmyslové plochy v 1.Q 2014

IRF: Průmyslové plochy v 1.Q 2014

Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CBRE, Colliers, DTZ a JLL s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu. Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice v 1. čtvrtletí 2014.

Nová nabídka

V České republice se nachází 4 532 000 m2 moderních skladových ploch. V prvním čtvrtletí bylo dokončeno celkem 63 100 m2 nových skladových prostor, jedná se o nárůst o 73 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a o 33 % meziročně. Nejvíce nových skladových prostor bylo dokončeno v širší oblasti Prahy s celkovým podílem 35 % na čtvrtletní nové nabídce, následoval Plzeňský kraj (23 %) a Středočeský kraj (19 %). Téměř 86 % z nově dokončených prostor bylo dodáno na trh se zajištěnými pronájmy. Největší nově dokončenou budovou byla hala DC4 v Prologis Parku Prague D1 West (22 100 m2), následovala budova v D+D Parku Kosmonosy s 12 000 m2 částečně pronajatými společnosti z automobilového průmyslu a budova ve VGP Parku Nýřany pro společnost Ranpak (8 100 m2). V 1. čtvrtletí 2014 měla nejvyšší podíl na nově dokončených prostorách společnost Prologis (35 %) díky již zmíněné nově dokončené budově u dálnice D1, následovala společnost VGP s podílem 25 % a 15 600 m2 nových skladových prostor dokončených ve třech lokalitách a D+D s 12 000 m2 v Kosmonosech, ve Středočeském kraji (19 %).

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka v ČR včetně renegociací v 1. čtvrtletí 2014 dosáhla 227 500 m2, jedná se tak o 7% poklesv meziročním srovnání a 43% pokles v mezičtvrtletním porovnání. Ve stejném období jsme zaznamenali čistou realizovanou poptávku bez renegociací ve výši 119 600 m2. Představuje to nárůst o 17 % v porovnání s 1. čtvrtletím 2013, ale propad o 34 % v porovnání s posledním čtvrtletím minulého roku. Podíl přejednání na celkové realizované poptávce dosáhl 47 %. Výrobní společnosti byly v 1. čtvrtletí tahounem celkové poptávky s 39 %, na čisté realizované poptávce měly podíl až 41 %.

Nejvýznamnější transakce

Největší transakcí bylo přejednání a expanze nájemní smlouvy na Prologis Parku Ostrava logistickou společností Geis (24 700 m2). Druhou největší transakcí bylo přejednání a expanze společnosti Sportisimo v Business Parku Rudná, následoval prodej a zpětný pronájem společností Bang & Olufsen ve výrobním areálu v Kopřivnici (14 900 m2). Nejvýznamnější novou realizovanou poptávku představovala expanze společnosti Loxxess v CTParku Bor (11 200 m2).

Neobsazenost

Z celkové plochy moderních skladů více než 4,5 mil. m2 na konci 1. čtvrtletí 2014 bylo napříč celou Českou republikou 369 200 m2 neobsazených skladových ploch. Míra neobsazenosti v prvních třech měsících vzrostla na 8,2 %, což představuje mezikvartální nárůst o 0,2 procentního bodu. Ve srovnání s prvním kvartálem předchozího roku jde o nárůst o 0,1 procentního bodu. Nejvíce volných ploch zaznamenalo Industrial Research Forum v okolí Prahy (138 300 m2), ačkoli zde míra neobsazenosti poklesla mezičtvrtletně o 1,2 p.b. a meziročně o 1,0 p.b. meziročně. Druhý největší objem volných skladů se nachází v Jihomoravském kraji (57 500 m2). Mezi kraji s nejvyšší mírou neobsazenosti dominuje Královéhradecký a Pardubický kraj s 21 %, respektive 17 %.

Zdroj: IRF, Ilustrační foto: Prologis Park Prague