1. ledna 1970

IRF: Průmyslové plochy za 2.Q 2014

IRF: Průmyslové plochy za 2.Q 2014

Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CBRE, Colliers, DTZ a JLL s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu. Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice ve 2. čtvrtletí 2014.

Výstavba a nabídka průmyslových prostor

Konečné údaje, které shromáždilo Industrial Research Forum ukazují, že se trh moderních skladových a výrobních prostor v ČR behěm druhého čtvrtletí rozrostl celkem o 103 000 m2. Tato úroveň nové výstavby je o 55% vyšší ve srovnání s předchozím čtvrtletím a zároveň odpovídá 70% navýšení v meziročním srovnání. Dohromady s průmyslovými nemovitostmi dokončenými v prvním čtvrtletí bylo v České republice během prvních šesti měsíců tohoto roku postaveno celkem 169 000 m2, což představuje  meziroční navýšení o 57%. Celková nabídka moderních průmyslových prostor v ČR určených k pronájmu tak byla navýšena na současné 4 637 200 m2. Jak již Industrial Research Forum uvedlo před několika týdny, na území ČR se nachází dalších 160 000 m2 moderních průmyslových nemovitostí ve výstavbě, z čehož 15%  je budováno spekulativně.

Největším průmyslovým objektem, který byl zatím v tomto roce postaven, je vývojové centrum pro společnost FEI, jež postavila developerská společnost CTP v Brně (33 000 m2). Vzhledem k budovám, které jsou nyní ve výstavbě, je velmi pravděpodobné, že tato výrobní hala zůstane i největší průmyslovou stavbou celého roku 2014. Velikostí by ji mohlo předčit pouze distribuční centrum společnost VF Corporation (39 000 m2), které vyrůstá v areálu PointPark Prague D8 a to pouze v případě, že by bylo postaveno před plánovaným termínem dokončení. Převážná část celkové nabídky průmyslových prostor v ČR se nachází v Praze (1,81 milionů m2), následuje Jihomoravský kraj (773 000 m2) a Plzeňský kraj (647 000 m2).

Realizovaná poptávka

Na základě údajů Industrial Research Fora dosáhla hrubá realizovaná poptávka v ČR, která zahrnuje také renegociace, ve druhém čtvrtletí úrovně 241 000 m2. Při porovnání s poptávkou registrovanou v předchozím kvartále se jedná o 8% pokles a ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce je poptávka v uplynulém čtvrtletí nižší o 7%. Téměř polovinu z celkové poptávky realizované ve druhém čtvrtletí tvořily renegociace starších nájemních smluv. V konkrétních číslech představovaly renegociace 49% hrubé poptávky (tj. 117 000 m2), a 64% všech renegociací bylo podepsáno s poskytovateli logistických služeb. Čistá poptávka čítala ve druhém čtvtletí roku 2014 celkem 124 000 m2, což znamená pokles o 4% oproti minulému kvartálu a meziroční pokles o 21%. Hlavním tahounem nové poptávky byly ve druhém čtrvtletí distribuční společnosti (70%), především působící v sektoru e-commerce. Celková nájemní aktivita (tj. hrubá realizovaná poptávka) za prvních šest měsíců roku 2014 činila 502 000 m2, z toho čistá poptávka představovala 50%.

Nejvýznamnější transakce

Největší nájemní transakcí uzavřenou ve druhém čtvrtletí roku 2014, a zároveň největší transakcí prvního pololetí, je předpronájem společnosti VF Corporation na prostory stavěné na míru v areálu Pointpark Prague D8 (39 000 m2). Druhou největší transakcí a největší renegociací první poloviny roku 2014 je prodloužení nájmu společnosti Trost Auto Service Technik (24 000 m2) na prostory v rámci Panattoni Pilsen Parku West v Nýřanech, která byla uzavřena již v prvním kvartále tohoto roku. Ve druhém čtvrtletí byly podepsány ještě dvě další významné renegociace – společnost DHL prodloužila nájemní smlouvu v CTParku Nový Jičín (20 000 m2) a Sony DADC v Prologis Parku Pilsen-Štěnovice (18 000 m2).

Neobsazenost

Míra neobsazenosti v České republice se od prvního čtrvtletí zvýšila jen nepatrně o 0.13 b.p. a zůstala tak víceméně na stabilní úrovni 8.1 %. Toto odpovídá celkovému objemu 374 000 m2 moderních skladových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze se téměř srovnala s celorepublikovým průměrem a na konci druhého čtvrtletí dosáhla úrovně 8.0 %. Nejvyšší podíl neobsazených prostor (39 %) je v Praze, což není překvapení vzhledem k tomu, že právě zde se nachází největší nabídka postavených průmyslových prostor v ČR. Dalšími regiony s vysokým objemem volných průmyslových prostor  jsou Jihomoravský kraj (57 000 m2) a Plzeňsko (44 000 m2).

Zdroj: IRF, Ilustrační foto: CTP Park Brno