1. ledna 1970

Jak si stojí trh logistických nemovitostí?

Jak si stojí trh logistických nemovitostí?

Současná politika české vlády akcentuje rozvoj infrastruktury jako jednu z priorit pro další programové období. Jaký vliv bude mít tato skutečnost na ochotu státní správy podpořit nové projekty na výstavbu průmyslových a logistických parků a jejich napojení na dopravní infrastrukturu? Podle slov Ferdinana Hlobila, vedoucího středoevropského průmyslového týmu Cushman and Wakefield je vývoj v oblasti realitního trhu s logistickými nemovitostmi v ČR v porovnání s ostatními evropskými trhy srovnatelný. Vedeme si dobře při porovnání například s Maďarskem či Rakouskem. Naopak Polsko v posledních 8 letech udělalo velký skok kupředu, a je tahounem celé východní Evropy. Avšak bez potřebné infrastruktury stagnuje rozvoj lokality jako celku. Dálniční síť a proaktivita státní a místní správy mají na tuto skutečnost velký vliv. Zeptali jsme se proto několika odborníků z řad developerských a poradenských společností, jak oni hodnotí trh a vývoj logistických nemovitostí nejen v České republice.

Jak se podle vašeho názoru liší současná poptávka po logistických nemovitostech od té před ekonomickou krizí v roce 2009?

„V porovnání s trhem před rokem 2009, kdy hlavním motorem poptávky po průmyslových halách byly logistické společnosti (3PL), zaznamenaly v prvním čtvrtletí roku 2015 3PL společnosti pouze 23 % všech pronájmů. Zbylých 63 % si pak pronajaly výrobní firmy a 14 % firmy z oblasti maloobchodu, internetového obchodu a velko­obchodní společnosti. Přesto znamená i těchto 23 % nárůst oproti roku 2014 kdy podíl 3PL tvořil 17 %,“ vysvětluje Harry Bannatyne, Director, Head of Industrial Agency JLL.

„Všeobecně lze konstatovat, že s mírnou odlišností stát od státu, park od parku, byl rok 2014 pro VGP velmi úspěšným. Během druhé po­loviny roku 2014 se velmi zvýšila poptávka po pronajímatelném prostoru a tento trend pokračuje i v roce 2015. Důvod zvýšení poptávky vidíme v růstu internetových obchodů, přemísťování výrobních závodů ze západních zemí do východní Evropy z důvodu snižování nákladů či optimalizace a konsolidace služeb,“ dodává za společnost VGP Jan Van Geet, Chief Executive Officer.

Celý článek najdete zde
Zdroj: Logisticnews.cz