1. ledna 1970

Jak vidí developerský trh DTZ?

Jak vidí developerský trh DTZ?

Kde se vyplatí spekulativně stavět kancelářskou budovu a jaké jsou požadavký klientů na kanceláře, nám v rozhovoru ze seriálu o pohledech developerů a agentur na trh, prozradil Pavel Domalewski, Head of Landlord Representation DTZ.

Kde vidíte silné a slabé stránky developerského trhu v Čechách?

Silné stránky:

  • aktivita nájemců je relativně stabilní, což lze doložit na vývoji poptávky po kancelářích v Praze v posledních pěti letech, která se ročně pohybuje v intervalu 200 000 – 320 000 m2 pronajatých kanceláří. Je ovšem pravdou, že zejména v posledních dvou letech se renegociace smluv na celkové poptáce podílejí cca 40%,
  • během krize došlo k výraznému útlumu či zániku pouze několika developerských společností, což svědčí o vyspělosti a kvalitě developerského trhu v ČR,
  • několik destítek kvalitních developerských projektů v Praze připravených minimálně ve fázi územního rozhodnutí (ÚR), či procesu získání ÚR.

Slabé stránky:

  • přísné nároky ze strany financujících bank na zajištění dluhového financování výstavby projektu (z hlediska podílu vlastních prostředků, developera/investora a z hlediska výše procenta požadované předpronajatosti budovy),
  • omezemá spekulativní výstavba  - velkoprostoroví nájemci (nad 3000 m2) mají k dispozici v současnosti pouze malé množství kvalitních dokončených a spekulativně stavěných budov v Praze, které můžou nabídnout požadovanou výměru.

Ve kterých segmentech je podle vás prostor pro růst a kde nastane pokles?

Z hlediska dalšího růstu v segmentu kanceláří to vidím tak, že v krizi se daří především zavedeným administrativním lokalitám jako jsou Praha 1, Praha 4, Praha 5, či Praha 8. Pokud se dnes developeři rozhodnou stavět spekulativně kancelářskou budovu, např. oblasti Pankráce, Karlína, Florence, Budějovické či Smíchova, mají velmi reálné vyhlídky na úspěšný pronájem projektu.

Jaké jsou současné požadavky klientů, nájemců na budovy a servis? Jsou klienti náročnější?

Asi největší důraz je kladený na skladbu i výši servisních poplatků, které každoročně neustále narůstají, oproti stabilní hladině nájemného ve většině administrativních lokalit Prahy. Výhodu proto mají nové moderní administrativní budovy, které díky moderním technologiím mohu nájemcům zaručit servisní poplatky nižší až mnohdy o destíky procent oproti starším objektům.

Které projekty byste vypíchly jako zajímavé, současné nebo vystavěné v horizontu 2-3 let?

Florentinum, Slovanský dům, BB Centrum Delta a Prosek Point.

Jak se přizpůsobujete zmenšené aktivitě ze strany nájemců na trhu s kancelářemi?

Aktivita není zmenšená, jen se nájemci více a detailněji zajímají o kancelářské budovy, a tomu odpovídá jak obsah tak forma poradenství poskytovaného námi-realitními kancelářemi.