1. ledna 1970

Jak vidí developerský trh PASSERINVEST GROUP?

Jak vidí developerský trh PASSERINVEST GROUP?

"V kancelářském sektoru bude vždy ze strany nájemců poptávka po kvalitních kancelářských prostorách, certifikovaných z hlediska plnění požadavků zelených budov a postavených ve výhodné lokalitě," potvrzuje v dalším rozhovoru z našeho seriálu M.Sc. Tero Loukonen, Business Analyst, PASSERINVEST GROUP, a.s.

Aktivní nabídky společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. najdete zde

passerinvest logo

Kde vidíte silné a naopak slabé stránky developerského trhu v ČR?

Trh ovlivnila finanční krize a ekonomická situace v Evropě. Nájemci jsou vybíravější, citliví v otázkách nákladů a jejich rozhodování trvá mnohem déle než v minulosti. Banky přísněji přistupují k financování, což dramaticky omezilo počet spekulativních developerských projektů.

Ve kterých segmentech je podle vás prostor pro růst a kde nastane pokles?

Česká republika má dostatečný počet nákupních center v téměř každém větším městě. Development v maloobchodním sektoru se zaměří na obchodní parky, objekty umístěné v brownfieldech městských center a rozšiřování stávajících nákupních center. Obtížně se budou ve větších městech hledat zbývající možnosti výstavby velkých nákupních center na zelené louce. Česká republika má v rámci Evropy výhodnou polohu z hlediska logistických funkcí. Vzhledem k finanční krizi a jejím důsledkům se spekulativní výstavba logistických objektů snížila téměř na nulu. Snížil se proto objem volných prostor, neboť zájemci si pronajali stávající logistické prostory nebo uzavřeli přednájemní smlouvy. Logistický sektor jako první zakusil dopad ekonomické krize a bude také prvním sektorem, který pocítí pozitivní vliv, jakmile se evropská ekonomika začne opět rozvíjet. Protože finanční krize zapůsobila svým vlivem na developery i kupující rezidenčních nemovitostí, snížil se v České republice počet dokončených rezidenčních projektů a totéž platí o počtu zahájených projektů i počtu prodejů. Zaznamenán byl rovněž mírný pokles cen rezidenčních nemovitostí. Vzhledem k tomu že tu stále zůstává velký počet starých a méně kvalitních bytových objektů, dojde k opětovnému rozvoji rezidenčního developmentu, jakmile se evropská ekonomika zotaví a kupující se opět začnou poohlížet po nákupu nových bytů. V kancelářském sektoru bude vždy ze strany nájemců poptávka po kvalitních kancelářských prostorách, certifikovaných z hlediska plnění požadavků zelených budov a postavených ve výhodné lokalitě. Musíme však mít na paměti, že nájemci budou mnohem vybíravější než dříve a velké korporace budou zvažovat přestěhování oproti možnostem znovu vyjednat podmínky užívání stávajících prostor. Jakmile dojde k opětovnému rozšiřování obchodní činnosti korporací, bude se také zvyšovat poptávka po kancelářských prostorách. Důležité také bude, do jaké míry budou mezinárodní společnosti vnímat Českou republiku jako atraktivní zemi pro své podnikání a zahájení nových operací.

Jaký vliv mají a budou mít na požadavky klientů tzv. „zelené“ stavby?

Zelené budovy představují nový, avšak stále důležitější aspekt v oblasti realit v České republice. Energetická efektivita je široce diskutovaným tématem na trhu komerčních i rezidenčních nemovitostí. Mezinárodní zelené certifikáty jsou poptávány nájemci z řad velkých společností a vyžadovány mezinárodními realitními fondy.

Jaké jsou současné požadavky klientů, nájemců na budovy a servis? Jsou klienti náročnější?

Velké mezinárodní korporace hovoří o svých cílech snižovat objem CO2 a společnosti hledají kancelářské prostory plnící požadavky udržitelnosti. Patří mezi ně zdravé prostředí interiérů pro nájemce, nízká spotřeba vody a elektrické energie, snižování škodlivých emisí skleníkových plynů, snižování objemu odpadu zaváženého na skládky a nižší provozní náklady.

Které projekty byste vypíchly jako zajímavé, současné nebo vystavěny v horizontu 2-3 let?

V rámci BB Centra jsou ve výstavbě budova G (podle návrhu Atelieru 8000) a budova Delta (podle návrhu studia Aulík Fišer Architekti). V nedávné době jsme dokončili Rezidenční park Baarova (navržený studiem CMC Architects). V Ostravě se staví Nová Karolina Park (navržený studiem CMC Architects). V Praze jsme ve fázi plánování výstavby na pozemku Roztyly, kde dojde k revitalizaci brownfieldu Interlovu. Architektonický návrh vytvoří Atelier 8000.

Jak se přizpůsobujete zmenšené aktivitě ze strany nájemců na trhu s kancelářemi?

Je třeba mnohem intenzivněji vyjednávat s potenciálními nájemci,kteří hledají nové kancelářské prostory. Je třeba se velmi zblízka zaměřit na požadavky potenciálních nájemců a snažit se je maximálně uspokojit.

Aktivní nabídky společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. najdete zde