1. ledna 1970

Jaké jsou nejčastější chyby při výběru nových kanceláří?

Jaké jsou nejčastější chyby při výběru nových kanceláří?

Sumář nejčastějších chyb

  • špatné načasování – začít s vyjednáváním o novém nájmu nebo obnovení nájmu příliš pozdě
  • nedostatečná analýza současné situace a špatný odhad budoucích potřeb vaší společnosti
  • soustředit se pouze na finanční stránku
  • špatný odhad předpokládaných výdajů na relokaci
  • pokud jste se již rozhodl přestěhovat, jednejte rychle – minimalizujete tak možná rizika změn
  • dohodnout si finálně obchodní podmínky dřív, než si uděláte dostatečně přesný obraz o možných nákladech na výstavbu prostorů a nákladech na přestěhování
  • nájemní smlouva, která nepočítá s potenciálními riziky spojenými se zmenšováním nebo zvětšováním vaší společnosti