27. března 2021

Jednotná pravidla pro příspěvky developerů městským částem ukončí současný chaos

Jednotná pravidla pro příspěvky developerů městským částem ukončí současný chaos

Arabský trh často připomíná vyjednávání s městskými částmi o nové výstavbě. Co radnice, to jiný přístup a vlastní pravidla. Někde to hned na začátku se svými požadavky přeženou, aby měli kam ustupovat, jinde ze svých představ nesleví vůbec. Povolování nových staveb tak v Praze provází neuvěřitelný zmatek. Bojovat s tímto chaosem a definitivně ho vyřešit chce nyní tým vedený prvním náměstkem pražského primátora Petrem Hlaváčkem. Pracuje totiž na celopražských pravidlech, která by sjednotila vybírání příspěvků od developerů.

ekospol

Tato inciativa jde správným směrem a snahu o vytvoření nějakého systému v současném naprostém chaosu jedině vítám. Předvídatelnost je v našem oboru, kde plánujeme na mnoho let dopředu, velice podstatná.

Nejednotný postup městských částí nám práci velmi komplikuje. Nikdy totiž před jednáním nevíme, jaký příspěvek po nás bude vedení městské části chtít. Vždy trvá velmi dlouho, než se dobereme ke kompromisu, který je přijatelný pro obě strany. To samozřejmě vede k prodlužování a oddalování začátku stavby. V konečném důsledku to pocítí hlavně kupující, protože průtahy při povolování prodraží nový byt až o deset procent, což jsou stovky tisíc korun.

Ještě déle pak povolování stavby trvá, pokud vedení městské části trvá na svém a dohodnout se nechce. Pak nezbývá než odejít bez dohody a plánovanou stavbu prosadit takzvaně „natvrdo“. Bavíme se totiž stále o projektech, které jsou v souladu s platným územním plánem. Tam nesouhlasné stanovisko vedení městské části výstavbě nezabrání, nicméně může její zahájení poměrně dlouho zdržovat. Proto i my preferujeme dohodu a vstřícnou spolupráci.

Celopražská jednotná pravidla umožní přeskočit zdlouhavou fázi vyjednávání a rovnou podepsat dohodu s danou městskou částí. Příprava staveb tolik potřebných bytů se tak zkrátí minimálně o mnoho měsíců až let. Jakékoliv urychlení zdlouhavého povolovacího procesu je vítané a v konečném důsledku prospěje všem. Developer bude moci stavět, městská část získá příspěvek na infrastrukturu a kupující levnější byt.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s.