1. ledna 1970

JLL: Český trh industriálních nemovitostí

JLL: Český trh industriálních nemovitostí

Český trh průmyslových a industriálních nemovitostí zaznamenal v loňském roce několik rekordů a mimořádných úspěchů. Podívejte se na ně:

 1. Český trh průmyslových a logistických nemovitostí překročil v roce 2016 hranici 6 mil m2 a patří – spolu s polským trhem – k nejrozvinutějším v regionu střední a jihovýchodní Evropy. 
 2. Celková realizovaná poptávka po moderních průmyslových a logistických prostorách v ČR v roce 2016 překročila 1,2 mil m2, díky kterým se loňský rok zařadil k nejlepším v historii.  K obdobně úspěšným patřily roky 2015 a 2014, kdy celkový objem pronájmů dosáhl rekordní úroveň 1,4 mil m2.
 3. Díky silné poptávce oscilovala neobsazenost moderních skladů v České republice v loňském roce kolem 4 %, což je opět historicky jedna z nejnižších hodnot.  
 4. Skutečnost, že v průběhu roku bylo v ČR v průměru 96 % moderních skladů obsazeno a v některých regionech nebylo možné poptávku uspokojit, řada developerů se rozhodla nést vyšší podnikatelské riziko a zahájila spekulativní výstavbu, tj. výstavbu bez předem známého nájemce. V současné době objem spekulativní výstavby tvoří cca 30 % z celkové výstavby moderních industriálních nemovitostí, nicméně je stále výrazně nižší než v letech 2007-2008, kdy spekulativní výstavba dosahovala cca 70 %.   

  Připojujeme předpověď pro rok 2017:

  „Česká republika zůstane i v příštím roce velmi atraktivní jak pro developery, tak pro nájemce moderních industriálních nemovitostí. ČR těží z vynikající polohy ve středu Evropy, disponuje dostupnou a technicky vzdělanou pracovní sílou, její předností je stabilní ekonomické prostředí a vynikající strojírenská tradice,“ dodává Harry Bannatyne, Industrial Leed Director JLL pro střední Evropu. „Dokončení dálnice D8 do Drážďan na konci roku 2016 přispěje k dalšímu rozvoji Ústeckého regionu. Předpokládáme, že Ústí nad Labem a Karlovarský kraj budou letos v hledáčku investorů, kteří využijí blízkost německých hranic, lepší infrastrukturu a dostupnou pracovní sílu,“ uvádí Blanka Vačkova, vedoucí průzkumu trhu JLL pro Českou republiku.

  „Vzhledem k silné poptávce českých domácností očekáváme, že růst maloobchodních společností, e-commerce firem a 3PLs bude pokračovat i v roce 2017. Výrobní firmy budou i nadále tvořit pevnou část poptávky po moderních skladech, ale jejich růst bude limitován nedostatkem pracovní síly v některých vyhledávaných lokalitách (např. Plzeňský kraj). Historicky nejnižší neobsazenost skladových prostor v České republice podnítí další spekulativní výstavbu, zejména v exponovaných lokalitách,“ uzavírá Blanka Vačkova, vedoucí průzkumu trhu JLL v České republice. 

  Zdroj: JLL