27. října 2017

JLL: H. Bannatyne je lead director

JLL: H. Bannatyne je lead director

Harry Bannatyne jmenován na pozici lead director oddělení industriálních a logistických nemovitostí společnosti JLL pro region střední a východní Evropy. Zároveň bude Harry Bannatyne dále působit jako vedoucí oddělení industriálních nemovitostí JLL pro Českou republiku.

Harry Bannyatyne

Foto: JLL

Harry Bannatyne bude nově zodpovědný za koordinaci a podporu industriálních a logistických aktivit a poradenství v oblasti dodavatelských řetězců v celém regionu CEE. Bude tak klientům i koncovým zákazníkům napomáhat zorientovat se na trhu a identifikovat jejich potřeby v rámci trhu logistických a industriálních nemovitostí ve střední a východní Evropě. Tuto pozici bude zastávat zároveň se svou současnou pozicí vedoucího industriálního oddělení JLL pro Českou republiku.

Harry má více než třináct let zkušeností z realitního trhu a téměř osm let se zaměřuje na kancelářský a industriální trh. Do JLL nastoupil v roce 2008 a přinesl s sebou cenné zkušenosti z doby, kdy vedl svou vlastní firmu. Má zkušenosti jak s pronájmem kancelářských nemovitostí, tak industriálních nemovitostí a momentálně se podílí na většině hlavních aktivit v oblasti industriálního trhu. Harry studoval na Glasgow College of Commerce. V současnosti žije v Praze.

Toto jmenování přichází společně s novým průzkumem společnosti JLL, který hovoří o CEE jako o stále atraktivnější lokalitě pro přesun výroby blíže k zákazníkům. Stále více výrobních společností si totiž osvojilo segmentový postoj k plánování dodavatelských řetězců, a to z několika důvodů, mezi něž patří například snaha optimalizovat náklady na pracovní sílu či rizika i neefektivitu spojené s přepravou výrobků na velké vzdálenosti.

Zdroj: JLL