1. ledna 1970

JLL: Region CEE je mimořádně úspěšný

JLL: Region CEE je mimořádně úspěšný

Jaguar Land Rover investuje na Slovensku 1,6 miliardy USD, první Hyperloop železnice na světě spojí Bratislavu a Vídeň za 20 minut, Polsko a Česká republika uzavírají strategické dohody s Čínou, nejvýznamnějším obchodním partnerem Německa jsou státy Visegrádské čtyřky a devět rumunských měst patří mezi 15 měst s nejvyšší rychlostí internetového stahování na světě. Pokud Vás tato fakta překvapují, je nejvyšší čas, abyste se seznámili s ekonomickým a investičním potenciálem středo- a východoeveropského regionu a přečetli si studii CEE Investment Report 2016: Mission to Outperform, kterou připravila asociace ABSL ve spolupráci se společnostmi Skanska, JLL a Dentons.

V roce 2015 růst HDP v regionu CEE dosáhl výše 3,1 %, což byl téměř dvojnásobek průměrného růstu HDP v eurozóně (1,6 %). Dlouhodobý výhled růstu HDP je obdobně pozitivní. Nejvyšší růst HDP se očekává v Litvě (3,6 %), Polsku (3,5 %), Estonsku (3,4 %), Rumunsku (3,3 %), Slovensku (3,2 %) a v Maďarsku (2,1 %). Pokud jde o podnikatelská rizika, je CEEjednou z nejbezpečnějších oblastí na světě. Zejména geopolitická a sociální rizika se zde nevyskytují. Podle institutu Institute for Economics and Peace patří Česká republika, Slovinsko, Polsko, Maďarsko a Slovensko k pětadvacítce nejbezpečnějších zemí na světě. Stále Vás to překvapuje?

Podívejme se tedy na další fakta:  

Silná ekonomika a kvalifikovaná pracovní síla přitahují přímé zahraniční investice

Region CEE s téměř 100 miliony obyvatel a silnými ekonomickými ukazateli se intenzivně zaměřuje na růst HDP a stává se jedním z ekonomických motorů Evropské unie. Největší podíl na tom mají přímé zahraniční investice, které se týkají zejména sofistikovaných podnikových služeb, IT a administrativních služeb.     

"Kromě příznivých makroekonomických podmínek investory zajímá především vzdělaná, talentovaná a efektivní pracovní síla. Každý rok máme v CEE 1,2 milionu vysokoškolských absolventů, z nichž řada ovládá několik cizích jazyků na takové úrovni, že jej mohou používat v práci na denní úrovni. Polsko, ČR, Slovensko a Ukrajina každý rok na pracovní trh dodají celkem 285 000 inženýrů, což je vice než USA. Podle studie PISA, kterou zpracovává OECD, se Polsko, Slovinsko, Česká republika a Lotyšsko umístily mezi 30 zemí s nejlepšími výsledky v matematice. Je zřejmé, že lidé jsou opravdovou silou našeho regionu. Disponují schopnostmi, které je opravňují k tomu, aby si kladli ambiciózní cíle a dosahovali ve svých zemích výjimečné výsledky," říká Katarzyna Zawodna, prezidentka Skanska Commercial Development Europe.   

Ráj center podnikových služeb a jejich outsourcing 

Motivovaní mladí lidé, kteří jsou schopní posouvat obchod dopředu, jsou důležitou součástí moderního sektoru podnikových služeb. V řadě žebříčků se země CEE nachází před obdobnými centry např. v Indii. Není divu, CEE přitahuje pozornost nejen svou geografickou a kulturní blízkostí, ale také nízkými náklady. Díky tomu počet center podnikových služeb v západní Evropě klesá a ve střední a jihovýchodní Evropě naopak stoupá. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i do budoucna.  

Podle ABSL zaměstnával v prvním čtvrtletí roku 2016 sektor podnikových služeb v CEE 430 000 lidí, z toho jen 200 000 osob v Polsku. Odhad pro rok 2017/2018 říká, že počet zaměstnanců v tomto sektoru se v regionu zvýší na 500 000 osob. K dnešnímu dni je zde otevřeno 1 300 center podnikových služeb, z nichž 100 vzniklo díky podpoře investorů ze žebříčku Fortune Global 500 Investors.   

Vysoké výnosy lákají realitní investory

Expandující sektor center podnikových služeb, resp. outsourcingu podnikových služeb nejen podporuje rozvoj ekonomiky jako celku, ale zvlášť také stavební trh. Investiční fondy a realitní poradenské společnosti uvádí, že z tohoto důvodu je v CEE stále poptávka po kvalitních kancelářích, nákupních centrech a logistické infrastruktuře.  

"CEE nabízí 24 milionu m2 kvalitních administrativních prostor. Výnosy jsou vyšší než v západní Evropě a tak kombinace zajímavé ceny zohledňující riziko a dostupnost institucionálních produktů připravovaných zkušenými developery vytváří širokou nabídku investičních příležitostí," uvádí Tomasz Trzósło, Managing Director, JLL Polsko.

Objem investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE potvrzuje tento názor. Třebaže Polsko a Česká republika alokovaly 76 % z celkových 9 miliard EUR, nárůst jsme sledovali v roce 2015 také v Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Polsko bylo lídrem regionu v roce 2015 (investice v objemu 4,1 miliardy EUR, 46% podíl), následovala Česká republika (2,65 miliardy EUR, 30% podíl), Maďarsko (790 milionů EUR, 9% podíl), Rumunsko (650 milionů EUR, 7,5% podíl), Slovensko (412 milionů EUR, 4,5 %) a zbývající země CEE (300 milionů EUR, 3% podíl).    

"Region CEE je bezesporu atraktivní pro realitní investory. Mají totiž možnost vstoupit na trhy ve čtyřech hlavních městech a také v řadě silných regionálních měst. Geografická diverzifikace umožňuje investorům získat důvěru k vytvoření vyrovnaného portfolia napříč regionem a přitom se soustředit na jeden typ nemovitosti (asset class). Kvalita stavebního provedení je v sektoru kanceláří obecně vynikající a investoři mají důvěru v dlouhodobě udržitelnou a provozu schopnou nemovitost srovnatelnou s nemovitostmi v západní Evropě. Jednotlivé tržní cykly od roku 2000 ukázaly, že kancelářské nemovitosti jsou stálicemi na trhu realitních investic ve střední a jihovýchodní Evropě," uvádí Stuart Jordan, ředitel realitních investic JLL v regionu CEE.     

Region CEE je bezesporu dobrou volnou pro podnikání a investování na realitním trhu. CEE si vytváří novou image a vyhlídky do budoucna jsou obecně dobré.

CEE Investment Report 2016: Mission to Outperform je stručná analýza investičního potenciálu regionu střední a jihovýchodní Evropy se zaměřením na Polsko, Českou republiku, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Sleduje makroekonomické ukazatele, analyzuje jejich sílu a popisuje budoucí výzvy. Zpráva obsahuje zajímavé informace o daném region, které jste možná neznali, stejně jako komentáře investor, jež jsou v CEE aktivní. Zpráva byla zpracována společnostmi Skanska, Dentons a JLL ve spolupráci s ABSL. Report byl zveřejněn na 7. Konferenci ABSL dne 29. června 2016.

Kompletní verze CEE Investment Report 2016: Mission to Outperform je k dispozici zde.

Zdroj: JLL