1. ledna 1970

JLL: Trhy s moderními kancelářskými prostory

JLL: Trhy s moderními kancelářskými prostory

Největší kancelářský trh představuje Varšava s více než 5 mil m2 moderních administrativních prostor, na druhém místě se umístila Budapešť, kde je nyní 3,360 mil m2, na třetím místě Praha s 3,210 m2 moderních kanceláří a na čtvrtém místě pak Bratislava s 1,620 mil m2 moderních kanceláří. Všechny tyto trhy zaznamenaly v loňském roce výraznou poptávku, která podpořila developerskou výstavbu pro nejbližší období let 2017-2018. V tomto období se napříč všemi trhy, obzvlášť ve Varšavě, očekává uvedení řady rozsáhlých projektů (o ploše i 20 000 m2 a více).

Varšava

Lídrem středoevropského trhu s kancelářskými nemovitostmi je dlouhodobě Varšava, jejíž trh aktuálně dosahuje rozlohy více než 5 mil m2. Za růstem varšavského trhu stojí trvale silná poptávka nájemců a v posledním roce především investice do veřejné dopravní infrastruktury (zejména prodloužení druhé linky metra), díky kterým se rozšiřuje nabídka lokalit atraktivních pro kancelářskou výstavbu. Největší poptávka je po kancelářích v centru (City Centre), oblasti Mokotów (na jih od centra) a na jihozápad od centra, obzvlášť o lokality okolo křižovatky Daszyńskiego, u zastávky metra Dworzec Gdański a třídy Jerozolimskie. Poptávku po moderních kancelářích ve Varšavě tvoří ze 74 % firmy z oblasti služeb, výrobní firmy, IT/telco firmy a finanční instituce. V roce 2016 bylo na trh uvedeno celkem 407 000 m2 nových kanceláří. K největším projektům patřily tyto developerské projekty: Warsaw Spire (59 100 m2), Q22 (46 400 m2) a Gdański Business Center (29 300 m2) a West Station I (28 700 m2). V současné době je ve výstavbě 675 000 m2, z nichž se 46 % nachází ve zmíněných třech centrálních lokalitách. Nájemné ve špičkových budovách v centru Varšavy dosahuje až 23,5 EUR/m2/měsíc.     

Mapa

Grafika: JLL


Budapešť

V posledních letech obsadila pomyslné druhé místo na středoevropském žebříčku moderních kanceláří Budapešť, jejíž trh nyní dosahuje rozlohy 3,360 mil m2. Poptávka po nových kancelářích je nadprůměrná a v loňském roce dosáhla objemu 467 100 m2. Trh je velmi likvidní a nové projekty uváděné na trh si rychle získávají pozornost potenciálních nájemců a jsou dokončovány s vysokou mírou předpronájmu. V roce 2016 bylo na trh uvedeno 96 300 m2 v 6 projektech. V roce 2017 by mělo být na trh uvedeno 90 500 m2 a v roce 2018 přibližně 240 000 m2. Největší zájem je o centrální lokality Váci (s 27% podílem na celkovém trhu), Pest střed-jih (14 %) a Buda jih (12 %). Nájemné ve špičkových kancelářských budovách dosahuje až 22 EUR/m2/měsíc.

Praha

V těsném závěsu za Budapeští se umístila Praha s celkovou rozlohou kancelářského trhu 3,210 mil m2. Na pražský trh bylo v loňském roce dodáno historicky nejnižší množství nových kanceláří (pouze 33 400 m2), což se ale změní v letošním a příštím roce. Aktuálně se v Praze nachází ve výstavbě celkem 330 000 m2 nových kanceláří, z nichž by měla být cca polovina (171 000 m2) dokončena letos. Hospodářský růst stál v uplynulém roce za silnou poptávkou po nových kancelářích (414 300 m2) a je důvodem pro optimistický výhled i pro tento rok. K nejvyhledávanějším patří zavedené a skvěle dopravně dostupné lokality Prahy 4 (27% podíl na celkovém trhu), Prahy 5 (16,2% podíl) a Prahy 1 (15,8% podíl), kde se také soustředí největší objem nové výstavby. Nejrychleji rostoucí lokalitou je již několik let Praha 8, kde nyní probíhá výstavba 74 400 m2 nových administrativních prostor. Nejvyšší nájemné ve výši až 20 EUR/m2/měsíc dosahují špičkové kancelářské v centru Prahy.

Bratislava

Bratislavský kancelářský trh v současné době tvoří 1,620 mil m2 moderních prostor a i zde je jednoznačná tendence k růstu. V současné době se nachází ve výstavbě 230 000 m2 nových kanceláří, z nichž cca polovina je již předpronajata. Nejvíce nových developerských projektů se staví v centru Bratislavy (Bratislava I). Loňský rok se může pochlubit nejvyšší poptávkou od roku 2008 ve výši 233 500 m2. Poptávce dominuje sektor odborných/profesních služeb, firem rychloobrátkového zboží a IT. Bratislava má ve srovnání s hlavními městy států střední Evropy nejnižší průměrnou míru neobsazenosti 6,61 % a také nejnižší nájemné moderních kanceláří na úrovni 13 – 15 EUR/m2/měsíc.     

„Trhy s administrativními nemovitostmi v hlavních městech zemí střední Evropy (v Bratislavě, Budapešti, Praze a Varšavě) byly v uplynulém roce velmi úspěšné, zejména co se týče poptávky po moderních prostorách. Každý z uvedených trhů je schopen firmám, které hledají nové prostory, nabídnout trochu něco jiného a uspokojit široké spektrum poptávek, ať už jde o lokalitu, kvalitu budovy, její časovou dostupnost či náklady na pronájem. Trhy střední Evropy uspokojí i ty nejnáročnější nájemce. Zdravá úroveň nabídky nových projektů, které přijdou na trh v roce 2017 a 2018, toto spektrum dále rozšíří. Střední Evropa nabízí vedle kvalifikované a vzdělané pracovní síly i nižší úroveň nájmů, což ji činí ve srovnání se západní Evropou atraktivnější,“ dodává Kevin Turpin, vedoucí průzkumu trhu JLL pro region CEE.     

Zdroj: JLL