1. ledna 1970

JLL: V Praze probíhá výstavba desítek tisíc m2 kanceláří

JLL: V Praze probíhá výstavba desítek tisíc m2 kanceláří

Nepřirozený výkyv v nabídce nových kanceláří v loňském roce, kdy bylo na pražský trh s kancelářemi dodáno pouze 33 400 m2 nových kanceláří, se letos vyrovná. Aktuálně je ve výstavbě 330 000 m2 nových administrativních prostor, z nichž by mělo být 171 000 m2 dokončeno letos.

Firmy se v letošním a příštím roce mohou těšit na širokou nabídku nových kanceláří, které na pražský trh developerské společnosti dodají. Paradox loňského roku, kdy bylo v období ekonomické konjunktury a silné poptávky po nových kancelářích na trh dodáno historické minimum nových prostor, se letos vyrovná. V současnosti se ve výstavbě nachází celkem 330 000 m2 nových kanceláří, z nich by měla být cca polovina (171 000 m2) na pražský trh dodána letos.

Praha

Grafika: JLL

Podívejme se na tři největší pražské kancelářské lokality:

Praha 4

Čtvrtá pražská městská část tvoří největší trh s moderními administrativními prostory v rámci hlavního města. Její podíl na celkovém trhu s moderními kancelářemi je téměř 27 %. Pro Prahu 4 jsou typické rozsáhlé developerské projekty, mezi kterými najdeme i řadu unikátních komplexů jako např. The Park, BB Centrum či zástavbu okolo stanice metra Pankrác. Aktuálně se v rámci Prahy 4 připravuje celkem 82 500 m2 v rámci 5 projektů, které budou dokončeny v následujících dvou letech. K těm nejrozsáhlejším bude bezesporu patřit Main Point Pankrác (24 000 m2), kompletní rekonstrukce dvou budov BB Centra (A – 21 400 m2 a C – 11 600 m2) či Trimaran / City Deco (18 300 m2). Zajímavou alternativu velkým projektům nabídne komorní Pankrác Prime (7 000 m2) při stanici metra Pražského povstání.   

Praha 5

Aktuálně největší výstavba nových kanceláří (113 600 m2) probíhá v Praze 5, která se svým 16,2% podílem na celkovém trhu tvoří druhou největší lokalitu nabízející v hlavním městě moderní kancelářské prostory. Intenzivně jsou zhodnocovány pozemky okolo stanice metra Radlická, ať už se jedná o druhou budovu sídla bankovního domu ČSOB (30 000 m2) či další budovy projektu Waltrovka (Mechanica 31 100 m2 a Dynamica 13 400 m2). Velkým úspěchem projektu developerské společnosti Penta je předpronájem Mechanicy společnosti Johnson & Johnson (15 000 m2). Zajímavou lokalitou v rámci Prahy 5 je také Smíchovské nádraží. Zde směrem k řece Vltavě staví developerská divize společnosti Skanska budovu Five, která se může pochlubit předpronájmem většiny svých prostor farmaceutické společnosti MSD (11 300 m2).   


Praha 1

Třetí největší kancelářská lokalita, s 15,8% podílem na pražském trhu, nabídne v nejbližších dvou letech celkem 27 300 m2 nových kanceláří. Projekty jsou s ohledem na historické centrum hlavního města mnohem menšího rozsahu. Jedná se o novostavbu Paláce Národní a čtyři rekonstruované objekty (Šporkovský palác a budovy Albatros, Mango a Omnipol). Šporkovský palác developerské společnosti Sebre se může pochlubit předpronájmy uzavřenými na 80 % plochy, po svém dokončení se stane sídlem např. renomované právní kanceláře.

„Aktuální vývoj na pražském trhu kancelářských nemovitostí je v řadě ohledů podobný vrcholu trhu v uplynulé dekádě (v roce 2007). Tehdejší, stejně jako dnešní, hospodářský růst umožňuje firmám expandovat, i když z důvodů opatrnějšího přístupu trvá rozhodovací proces obecně déle. Řada z nich se právě teď poohlíží po nových kancelářích, což dokazuje i rostoucí podíl pronájmů nových prostor na úkor renegociací, jejíchž podíl v roce 2016 výrazně poklesl. Firmy se snaží změnit kancelářskou budovu po cca 10 až 12 letech a zefektivnit a zároveň zatraktivnit pracovní prostředí v souladu s moderními trendy, aby mohly lépe vyjít vstříc měnícím se potřebám svých zaměstnanců. JLL v současné době exkluzivně zastupuje několik společností, které poptávají prostory větší než 5 000 m2 a řeší podobné úkoly. Patří k nim například Deloitte, Honeywell či Prima TV,“ uvádí Petr Kareš, vedoucí oddělení zastupování nájemců JLL. 

„Ve srovnání s uplynulou dekádou nájemné kvalitních moderních kanceláří mírně roste a snižují se pobídky. Trh se tak vrací zpět k normálu, tedy nájmům bez krizového diskontu. Vedle zdravější ekonomiky je to zapříčiněno především změnou v chování nájemců, kteří se po době snižování nákladů vracejí ke kvalitě prostor a místa jako hlavnímu bodu výběru nového sídla. Zaměstnanec, jakožto nedostatkové zboží, tak nepřímo ovlivňuje současný development, který v souladu s požadavky nájemce reflektuje nutnost vytvořit hezké a přívětivé pracovní prostředí, které je součástí firemních benefitů nájemce. Architektura a funkce tak opět získaly na vážnosti. Všechny tyto vnější vlivy tak umožňují stavět „promyšlenější“ a z hlediska architektury „krásnější“ objekty, kde hlavním tématem není úspora, jak tomu po krizi mnohdy bylo,“ dodává Eduard Forejt, ředitel pro rozvoj obchodu JLL.      

Zdroj: JLL