1. ledna 1970

Jsou energetické úspory modla?

Jsou energetické úspory modla?

David Tramba kritizuje návrh na cíl pro energetické úspory EU pro rok 2030 jako "modlu", ale v několika ohledech se mýlí.

Evropská komise minulý týden vydala Komunikaci k energetické účinnosti, kde navrhla pro EU 30% cíl pro energetické úspory v roce 2030 a tím vyvolala nebývalou vlnu zájmu. Kromětendenčních obav teplárníků se k tématu vyjádřil i David Tramba z Ekonomu. Sice značně kultivovaněji, avšak zásadním omylům se bohužel nevyhnul.

David Tramba v článku říká, že úspory jsou „modlou ekologických aktivistů“ a že touto „vírou“ se již nakazila i Evropská komise, která publikuje „prapodivné studie“ (míněno studie dopadu na odkazu výše) vyčíslující dopad na HDP a zaměstnanost. Ačkoli si myslím, že obecně je dobrý nápad legislativní návrhy doprovázet studiemi s modelováním dopadu, souhlasil bych zde s Davidem Trambou v tom, že studie je opravdu velmi nejednoznačná. Obsahuje totiž makroekonomické modelování pomocí dvou různých metod, z nichž každá vede k prakticky opačnému závěru. Jedna pro cíl 30% úspor v roce 2030 vypočítává dopad na HDP -0,22% a v případě cíle 40% až -1,20%, druhá naopak vede k pozitivnímu dopadu +1,06% (pro 30% úspor), resp. dokonce +4,45% (pro 40% úspor). Komise se tak vychytrale vyhýbá tomu udělat nějaké rozhodnutí a členským státům říká „přeberte si to sami“.

Tramba dále píše, že další oblíbený argument je, že energetická efektivita může snížit dovozy paliv. Ano, to je opravdu oblíbený argument, a to zejména proto, že to je pravda.

Celý článek na ihned.cz. Autor: Ondřej Šrámek, Ilustrační foto: freeimages.com