1. ledna 1970

Kancelář, která myslí za vás

Kancelář, která myslí za vás

Představte si, že přednášející během své přednášky, drže v ruce tablet nebo smartphone, několika kliknutími spustí žaluzie nebo zvýší intenzitu osvětlení. Hudba budoucnosti? Omyl. Viděli a vyzkoušeli jsme si tyto technologie „na vlastní kůži“. Navštívili jsme nové sídlo společnosti Schneider Electric v Bratislavě v budově CBC V.

Ukázkové technologie

Společnost Schneider Electric, která je mimochodem „zodpovědná“ také za budovu Hive, do svých prostor na čtyřech patrech nainstalovala nejmodernější technická řešení pro management kancelářských budov. O komfort 150 zaměstnanců se na ploše téměř 1 960 m2 starají stovky čidel a inteligentních řídicích systémů. Ty vyhodnocují vnější podmínky, přítomnost lidí v jednotlivých místnostech a aktivně upravují vnitřní teplotu a intenzitu světla pro optimální komfort lidí a úsporný provoz budovy.

Jak jsme mohli vidět (bohužel ne fotit, šlo o citlivé výstupy z interních systémů provozovatele CBC), celý systém sleduje a řídí topení, chlazení, větrání a monitoruje důležité stavy technologií v komplexu, včetně zmíněných 4 pracovních podlaží. Ing. Daniel Mihálik, produktový aplikační inženýr pro BMS, nám detailně ukázal, jak jednoduše z notebooku může provozovatel nebo oprávněný uživatel sledovat například zdroje tepla kotelny, zdroje chladu, vzduchotechnické jednotky, regulaci teploty a odběru médií komplexu City Business Centra na Pobřežní ulici v Bratislavě v blízkosti autobusového nádraží Mlynské nivy. Jednoduché a graficky přehledné prostředí s pohyblivými vizualizacemi například ukázalo výměnu teplého vzduchu za studený i s příslušnými parametry.

K čemu je to dobré?

Možná se zeptáte: „K čemu je to dobré?“ „Kolik to stojí?“. Tyto otázky 100% zazněly i během prezentace. „Inteligentní technologie mohou při provozu budovy, ale i rodinného domu snížit náklady až o 30 %. Naše bratislavské sídlo přibližuje zákazníkům portfolio technologií pro řízení energií, ale především je konkrétním příkladem udržitelného způsobu výstavby. Jsme totiž přesvědčeni, že stále více platí jednoduché pravidlo - nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje,“ vysvětlil nám Jaroslav Žlábek, generální ředitel Schneider Electric Slovakia.

Cena řešení je různá. J. Žlábek mluvil o instalovaných řešeních v tisících eur, zejména tedy v segmentu rezidenčního bydlení, ale i o desítkách tisíc eur u komplexních řešeních. Komplexních tak, jak je tomu v CBC V, protože do systému jsou zařazeny všechny prvky - od osvětlení až po výměnu vzduchu. Řešení je totiž inspirováno lidským mozkem - sítí neuronů. Každý z více než dvou stovek prvků v inteligentní síti se chová podle „vlastního rozumu“. Prvky, na způsob mozkových neuronů, reagují na podněty od jiných snímačů a chovají se jako samostatné inteligentní řídicí systémy. Zároveň platí, že selhání jednoho nezpůsobí nefunkčnost celého systému. Pokud například vypadne jeden detektor přítomnosti ve velkoprostorové kanceláři, jeho práci dokáže dočasně nahradit i sousední. V rodinných domech lze do sítě zahrnout i sledování spotřeby vody, sledovat závlahu, vlhkost půdy atd. Suma sumárum, čím více detektorů, čím složitější síť neuronů, čím složitější propojené systémy, tím je i řešení finančně náročnější.


I my se ztotožňujeme s názory představitelů společnosti, že mnoho firem otevřeně prohlašuje, jak chtějí být "zelené" a šetrné k životnímu prostředí. Pokud však přijde na konkrétní řešení, často ztroskotají na financích, protože návratnost těchto investic je 2-5 let. Jedním z ukázkových řešení je například sídlo Komerční banky v Praze - Stodůlkách.

Řízení komfortu. I mobilem.

Z pohledu uživatelů je nejdůležitější částí řízení komfortu pracovních prostorů. Systém pracuje se slunečním světlem, venkovní teplotou a dodávanou energií a podle toho upravuje prostředí z pohledu teploty a intenzity světla a hledá optimum mezi šetřením a ergonomií pracovního prostředí. Pracovník může pomocí ovládacího panelu individuálně přizpůsobit osvětlení, topení či chlazení. Stejně tak může učinit i z jakéhokoli zařízení s internetem a prohlížečem i z domu. Praxe však ukazuje, že automatické řízení může na rozdíl od lidského nastavení uspořit 30 – 40 % nákladů na energie. Proto systém umožňuje vlastní regulaci jen ve vymezeném intervalu, například klimatizace + / - 2 stupně Celsia.

Vyzkoušeli jsme si nastavit tzv. scény v zasedačce dvěma způsoby. Jednak jsou již přednastaveny v ovládacím systému, čili položka Porada přizpůsobí zatažení žaluzií a intenzitu světla tak, aby bylo možné využít promítačku. Druhá možnost je manuálně, de facto v reálném čase (zpoždění asi sekunda, podle rychlosti připojení), zatahovat jednu žaluzii po druhé a zvyšovat / snižovat intenzitu umělého osvětlení. Systém stejně dobře reagoval na tablet připojený přes wi-fi spot i na smartphone. Další možnosti regulace jsou přes dotykový panel zabudovaný ve zdi u dveří nebo přímo přes jednodušší ovladač na dveřích místnosti.

Automatizovaná správa energií


Kanceláře jsou vybaveny vnitřními roletami i vnějšími žaluziemi. Například velmi logicky systém při poklesu teploty v místnosti nejprve vytáhne žaluzie, aby se místnost ohřála slunečním teplem. Pokud se ani potom teplota nezvýší na nastavenou úroveň, zapíná topení.
Systém "umí" vyhodnotit přítomnost člověka v místnosti. Tedy vytáhne nebo pootočí žaluzie tak, aby v místnosti byl dostatek světla, a pokud ani to nestačí, tak zapne, případně zvýší intenzitu osvětlení umělým světlem. Platí to i opačně, při odchodu z místnosti. Kancelář jednoduše myslí za vás, zatáhne žaluzie a vypne osvětlení. Jak vtipně a z praktických zkušeností poznamenal D. Mihálik, někteří jeho kolegové prý dokážou natolik soustředěně a bez pohybu pracovat, že systém vyhodnotí kancelář jako prázdnou a následně vypne osvětlení a spustí žaluzie. Práci venkovních žaluzií řídí venkovní čidlo, které sleduje intenzitu světla na fasádě. Systém také upravuje intenzitu světla tak, aby pracovníkovi dostatečně stínil při sledování monitoru. Pracovník může polohu žaluzií a rolet upravit podle potřeby. Po takovém zásahu se automatika na 2 hodiny deaktivuje a potom se opět přepíná do automatického řízení.


Právě zmíněné řešení osvětlení je navíc postaveno na principu virtuálních zón. Pokud v budoucnu rozhodnou uživatelé pro jiné uspořádání kanceláří, například s novými příčkami, nebudou potřebovat elektrikáře, aby natáhli nové vedení. V počítačovém systému stačí vytvořit nové uspořádání zón - skupin světelných bodů. V prostorách jsou nainstalovány řídicí stanice, které ovládají skupiny topných a chladicích jednotek (fan-coil). Řídicí stanice sledují teplotu nebo přítomnost pracovníka a dynamicky upravují teplotní podmínky. Podobně se dynamicky řídí teplota mezi jednotlivými ročními obdobími. Systém se jinak chová v režimu plného obsazení kanceláří a jinak, když v místnosti dlouhodobě nikdo nepracuje.

Systémy Schneider Electric v kostce:
Světlo: 32 inteligentních řídicích systémů (distribuované řídicí DI / DO moduly)
Teplota: 52 zónových regulátorů Xenta 121
Žaluzie: 60 inteligentních systémů řízení žaluzií

Snímače a ovládací panely:

  • 54 multifunkčních snímačů osvětlení a přítomnosti
  • 60 ovládacích panelů pro uživatele
  • 4 vnější snímače záření na fasádě
  • 1 meteostanice
  • 20 měřičů spotřeby elektrické energie
  • 11 kalorimetrických měřičů tepla a chladu