29. října 2017

Kanceláře na periferiích a dostupnost

Kanceláře na periferiích a dostupnost

Obce na periferiích jsou stále lákavějším místem pro vybudování nových kanceláří. Směřují sem noví přistěhovalci z Prahy a právě k hranicím metropole se má v budoucnu posílit měst-ská hromadná doprava. „Kanceláře na okraji Prahy vycházejí o polovinu levněji než nejžádanější lokality v centru města. Nabízejí také další výhody,“ říká Filip Veselý, jednatel společ-nosti OFFICE HUNTERS.

Neměnným trendem je přesouvat kanceláře co nejblíže centru města. Jenže to s sebou přináší nevýhody v podobě dostupnosti – například jízda do práce rovná se čekání v kolonách, v podobném rytmu se cestuje také odpoledne. I proto se čím dál více firem zajímá o možnost zřídit si kanceláře na periferiích města. „Pracovat zde bude možným trendem budoucnosti,“ předpovídá Filip Veselý.

Doposud kanceláře na periferiích využívaly hlavně společnosti, které mají v těchto lokalitách své výrobní závody, velkoobchody nebo provozovny. Do svých hal jednoduše přistavěly kance-láře. Nyní se o tato místa zajímají také jiné společnosti. „Pro lidi, kteří dojíždějí do Prahy, je to praktičtější řešení. Většinou se totiž jedná o místa, která jsou napojená na páteřní okruhy. Vy-hnou se tak kolonám v centru města,“ dodává jednatel Veselý.

Podobné kanceláře ale nejsou dostatečně reprezentativní. Také proto vznikají na krajích města zcela nové stavby. Příkladem je budova v Jesenici u Prahy, která má dobrou dopravní dostup-nost z centra Prahy a na dálnici D1. „Disponuje showroomem a nejmodernějšími technologiemi. Myslím, že podobných budov na periferiích Prahy bude vznikat více. Roste totiž počet klientů, kteří se o ně zajímají,“ uvádí Veselý z realitně-konzultační společnosti OFFICE HUNTERS.

O takový typ kanceláří mají zájem převážně logistické a obchodní společnosti s celorepublikovým a evropským záběrem. „Pro ně je důležité rychlé spojení na letiště a na hlavní dálniční tep-ny.  V satelitních městech u Prahy navíc bydlí rozhodující osoby společností, pro které je poho-dlnější mít kancelář kousek od domova. I to může být jedním z důvodů, proč kanceláře přestě-hovat,“ tvrdí Jaroslav Spozdil, ředitel developmentu společnosti Hesket.

Samozřejmou výhodou jsou daleko větší plochy na parkování. Bonusem je rovněž blízkost lesů a přírody.„Někteří z klientů volí takovou lokalitu kanceláří také kvůli tomu, že si mohou zabě-hat v lese. Patří to k současným trendům. Někdo zase nechce pracovat v rušné ulici a touží po klidu,“ zdůvodňuje Veselý. Nevýhodou je však omezená možnost stravování a služeb v bez-prostředním okolí. Také je to horší s cestováním MHD a příměstskými linkami. Budovy jsou většinou daleko od zastávek.

Je ovšem možné, že se situace změní. Vedení Středočeského kraje chce postavit tramvajovou trať a zastávky až do Jesenice, Vestce a Dolních Břežan. Tím chce zlepšit dostupnost Prahy pro obyvatele žijící na jih od hlavního města. Jesenici u Prahy by s metropolí mohla spojit tramvajo-vá trať nejdříve za šest let. „Myšlenka je to dobrá, ale termín je až příliš optimistický. O podob-né kanceláře mají zájem lidé, kteří preferují automobilovou dopravu více než MHD,“ konstatuje Spozdil.

Zdroj: O OFFICE HUNTERS s. r. o.