1. ledna 1970

Kancelářský trh silný navzdory obavám

Kancelářský trh silný navzdory obavám

Podle průzkumu společnosti Jones Lang LaSalle se celkový objem pronájmů kancelářských prostor v průběhu třetího čtvrtletí 2011 i přes změny ve výši nájemného nadále zvyšoval. Nájemné rostlo ve Stockholmu, Haagu (v obou případech +2,4 %), Hamburku (+2,2 %) a v Miláně (+ 1,9 %), což bylo vyrovnáno poklesem v Bruselu (-3,2 %), Dublinu (-3,0 %), Madridu (-1,9 %) a Edinburghu (-1,8 %). I přes tyto změny zůstává evropský kancelářský index Jones Lang LaSalle beze změny. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zůstaly nájmy kancelářských prostor na trzích střední a východní Evropy stabilní.

I přes přetrvávající obavy se počet pronajatých kancelářských prostor v Evropě zvýšil. Hrubý objem nově pronajatých prostor dosáhl 2,9 mil. m2, což představuje nárůst o 6 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a nárůst o 16 % ve srovnání s týmž obdobím loňského roku.

Bill Page, vedoucí průzkumu kancelářského trhu ve Velké Británii a v regionu pan-EMEA ze společnosti Jones Lang LaSalle, uvedl: „Poptávka je proměnlivá v celé Evropě. V prvních třech čtvrtletích roku 2011 poklesl objem nově pronajatých ploch v Londýně o 40 %, zatímco v Berlíně, Mnichově a Stockholmu výrazně rostl. Čísla ve střední a východní Evropě jsou za třetí čtvrtletí 2011 o 29 % vyšší než ve stejném období loňského roku.”

„Množství nově dokončených kancelářských prostor v celé Evropě je i nadále nízké. Během prvních tří čtvrtletí roku 2011 bylo dokončeno 2,3 milionu metrů čtverečních, což je o 45 % méně než desetiletý průměr. Nedostatek kvalitních prostor zůstává i nadále problémem na mnoha trzích.”

Zdroj: Europe-Re 27. 10. 2011

http://www.europe-re.com/system/main.php?…