1. ledna 1970

Kancelářský trh v EMEA beze změn

Kancelářský trh v EMEA beze změn

Přehled nájemního trhu

Podle nejnovějšího průzkumu Colliers International se v celém regionu EMEA u nájemného kancelářských prostor nejvyšší kategorie neočekávají výrazné změny. Nicméně některé slabší trhy, mimo hlavní evropská centra, pravděpodobně zaznamenají další pokles nájemného. Zpráva považuje současnou všeobecnou hospodářskou stagnaci v regionu a žádné bezprostřední řešení krize eurozóny za hlavní důvody, proč většina firem je opatrná k jakémukoliv pronájmu. Craig Satchwell, vedoucí oddělení kancelářských prostor pro region EMEA Colliers International, říká: „Skutečnost, že korporace nemají tendenci  se stěhovat, je vyvážena omezenou nabídkou nových kancelářských prostor na většině trhů. To pomáhá udržet nájemné stabilní. Nicméně očekáváme zvýšení nájemného v Londýně, Stockholmu, Mnichově a ve Vídni – tedy v oblastech, které mají stabilní růst HDP nad celostátním průměrem nebo mají dobré vyhlídky pro místní pracovní trh, a proto si drží stabilní poptávku po nových prostorách.“ Zpráva Colliers nicméně předpovídá pokles na švýcarském trhu kvůli nízké úrovni poptávky a poukazuje na silnou domácí měnu, která je hlavním faktorem ovlivňujícím obchodní aktivity nájemců a poptávku po pronájmu prostor. V Lisabonu a Madridu se očekává další pokles nájemného, protože tato města bojují se složitými ekonomickými podmínkami.

Přehled investičního trhu

Colliers na straně investic předpokládá, že investoři se budou i nadále zaměřovat pouze na aktiva nejvyšší kvality v nejlepších lokalitách. Ewen Hill, ředitel investic pro region EMEA Colliers International, říká: „Ekonomická nejistota a nedostatek financování pro sekundární aktiva znamená, že „nemovitosti nejvyšší kvality“ jsou stále hlavním cílem investorů. Očekáváme, že objem investičních transakcí zůstane na současné úrovni vzhledem k  nedostatku kvalitních produktů, což působí jako brzda poptávky. Investoři budou i nadále aktivní ve Velké Británii, Německu, Francii a Skandinávii, ačkoliv oživení v regionu střední a východní Evropy se očekává ve druhé polovině roku.“

Zpráva uvádí, že výnosy z nejkvalitnějších nemovitostí ve velké většině klíčových center regionu EMEA zůstanou stabilní s nízkým výnosem dluhopisů v hlavních ekonomikách, což vyrovná obavy investorů týkající se výhledu poptávky po pronájmu. Nicméně klesající poptávka a negativní nálada investorů pravděpodobně sníží výnosy u nemovitostí nejvyšší kvality na okrajových trzích, jako jsou Lisabon a Madrid.

Vyjma nejkvalitnějších prostor, ceny sekundárních nemovitostí zůstávají nejasné a objem transakcí nízký, což je začarovaný kruh nejistoty, zejména pro oportunistické investory.

Zdroj: Colliers International, BEST Communications, Foto: Sxc.hu