1. ledna 1970

Kolín Business Center poroste už v 2013

Kolín Business Center poroste už v 2013

Společnost AMESBURY-PZS s.r.o., žádá Krajský úřad Středočeského kraje o posouzení vlivu projektu Kolín Business Center na životní prostředí. Stavba má být umístěna v obci Ovčáry severně od města Kolín. Její začátek je naplánován na říjen 2013. Trvat by měla přibližně rok.

Záměrem je výstavba komerčního areálu se dvěma halami (A a B) ve stávajícím průmyslovém areálu. Haly budou určeny pro skladovací účely a lehkou nerušící výrobu (především montážní práce). Dále budou vybaveny administrativními vestavky. Celková plocha záměru činí 57 242 m2. Zastavěná plocha oběma budovami bude 13 100 m2. Dále bude vybudováno parkoviště o kapacitě 75 osobních automobilů a 16 stání pro nákladní automobily. Součástí záměru je vytvoření veřejných zelených ploch s parkovou úpravou a otevřenými rybníčky, které budou sloužit jako retenční nádrže pro dešťovou vodu svedenou z areálu. Splaškové vody budou odvedeny do stávající čistírny odpadních vod.

Zdroj: portal.cenia.cz Foto: Obec Ovčáry