27. února 2020

Konec nejmenších stavebních úřadů je v pořádku, systémovou podjatost ale nový zákon neřeší

Konec nejmenších stavebních úřadů je v pořádku, systémovou podjatost ale nový zákon neřeší

Pro nemoc zavřeno. Tak to často vypadá na nejmenších stavebních úřadech, kde pracuje pouze jediný zaměstnanec. Pokud onemocní, nebo si vezme delší dovolenou, všechna stavební řízení se na čas zastaví.

ekospol

V případě dlouhodobé nemoci dokonce dojde ke kolapsu nové výstavby a dlouhé měsíce se nic nezačne stavět. Nejde bohužel o ojedinělý případ, ale velmi reálné problémy. Stavebních úřadů s jediným člověkem jsou v Česku desítky. Nový stavební zákon tento problém řeší. Skončí totiž všechny stavební úřady s jedním či dvěma úředníky. Bohužel však jen ty, ostatní stavební úřady na obcích nejspíš zůstanou.

Jde o nešťastný kompromis vyjednaný mezi ministerstvem pro místní rozvoj a představiteli samospráv. Resort totiž v novém zákonu původně počítal s kompletním zrušením místních stavebních úřadů a převedením jejich zaměstnanců přímo pod statní stavební úřady. Tomu se starostové a primátoři bránili zuby nehty, protože nechtěli přijít o vliv na stavební úředníky. V podstatě se tak otevřeně přihlásili k porušování zákona, protože stavební úřad je ze zákona na samosprávě nezávislý.

Lidé pohybující se v oboru však dobře vědí, že jedna věc je představa napsaná na papíře, a skutečnost druhá. Úředníci na mnoha stavebních úřadech jsou často vystaveni nepřípustnému tlaku vedení radnice, které na ně tlačí například přes jím jmenovaného tajemníka. Právě ten totiž mimo jiné rozhoduje o odměnách všech úředníků, včetně těch řešících novou výstavbu. Přes neustálé upozorňování na tuto systémovou podjatost se s tím dosud nic nestalo. A nezmění se to nejspíš ani v blízké budoucnosti. Zástupci měst a obcí se totiž s ministerstvem dohodli na ponechání stavebních úřadů ve zhruba čtyřech stovkách větších obcích. Teprve nad nimi budou fungovat krajské stavební úřady a nejvyšší stavební úřad.

Silná lobby starostů tak opět přispěla k tomu, že se povolovací proces nejspíš výrazně nezkrátí. Investoři se stále budou odvolávat proti podjatému rozhodnutí úředníků na místní úrovni a nadřízený krajský stavební úřad jim to bude vracet k novému rozhodnutí. Stavebník tímto úřednickým ping-pongem bude i nadále ztrácet drahocenný čas. Obávám se, že pokud zákon projde v této kompromisní dohodě, tak se nějakého výrazného zlepšení současné tristní situace nedočkáme.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s.