27. října 2017

Konference Industriální stopy 2014

Konference Industriální stopy 2014

Zpřetrhaná historická kontinuita ve 20. století a rovněž důsledky ekonomických transformací uplynulých desetiletí – to jsou hlavní příčiny nynějšího alarmujícího stavu objektů s průmyslovou minulostí. Jsou o tom přesvědčeni pořadatelé mezinárodní konference Industriální stopy 2014 / Čtvrt století poté, která se konala v multifunkčním prostoru Gong v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Právě na shrnutí vývoje od roku 1989 nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku nebo v části Německa je konference zaměřena.

„Navazuje na sérii setkání, konferencí a bienále Industriální stopy a připomíná složitou situaci průmyslového dědictví čtvrt století po změně politického systému a proměně kulturní atmosféry po roce 1989. Jejím cílem je nastínit některé charakteristické rysy a problémy, které provázejí úsilí o záchranu, nové využití, ale příliš často i ohrožení průmyslového dědictví,“ říká na okraj konference i probíhající masivní destrukce industriálních objektů a areálu Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT a jeden ze zakladatelů Industriálních stop. A dodává, že průmyslové dědictví je třeba vnímat jako součást kulturního dědictví a duševního i materiálního bohatství společnosti.

Konference, již následující den 30. srpna doplní exkurze po průmyslových památkách v Ostravě, nabídne řadu podnětných příspěvků od osobností napříč politickým, akademickým či kulturním spektrem. Za řečnickým pultem se vystřídají přední zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Mezioborovost průmyslového dědictví vedle toho ilustrují i názvy čtyř hlavních panelů konference: Průmyslové dědictví a stát, Shodná zkušenost / V4 / TICCIH, Proměny situace a Souvislosti destrukce a změny.

Generálním partnerem konference INDUSTRIÁLNÍ STOPY / ČTVRT STOLETÍ POTÉ je společnost VÍTKOVICE a.s., resp. Dolní oblast VÍTKOVICE, hlavním partnerem je Metrostav Development a.s. Pořadateli jsou Industriální stopy o.s., Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Národní památkový ústav – GŘ, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a OK ČKAIT Ostrava. Více informací, včetně přihlášek, na www.industrialnistopy.cz nebo na Facebooku.

Současný stav industriálního odkazu, jenž je věrnou reflexí podivných privatizačních machinací a nedomyšlených transformací započatých v 90. letech, poukazuje na fakt, že iniciativa Industriální stopy má své hlubší opodstatnění a smysl. Tuto skutečnost potvrzují stovky konkurenceschopných podniků s desítkami tisíc, často vysoce odborných, pracovních míst, které již zanikly, následované samotnými továrními budovami, sklady, výrobnami a dalšími areály. A tento trend dosahuje pomyslného symbolického vrcholu právě v letech 2013/2014 – paradoxně po 25 letech boje za jejich záchranu a rehabilitaci.     

Kontext a zaměření příspěvků, rozdělených do hlavních tematických bloků, dávají akci výjimečný charakter. Hovořit se bude například o novém památkovém zákonu a jím vyjádřené ochraně průmyslového dědictví, možnostech zásahů do stavební struktury industriálních objektů, o vztahu společnosti k tomuto výjimečnému fondu, pracovníci Výzkumného centra průmyslového dědictví nabídnou přehled více či méně vydařených projektů konverzí, do debaty o ekonomicko-politických souvislostech destrukce průmyslového dědictví zasáhnou i čelné osobnosti podnikatelského či mediálního světa.

Konference je určena odborné i laické veřejnosti: od pracovníků stavebních úřadů, přes municipální sféru až po soukromý sektor – architekty, developery, vlastníky, manažery firem, ale i kulturní činitele. Cílem programu rozvrženého do čtyř bloků není výčet konkrétních příkladů devastace a více či méně úspěšných konverzí, ale evoluce vztahu k průmyslovému dědictví od roku 1989, která bude v širším ekonomicko-politickém kontextu nastíněna v rámci posledního panelu programu. Navíc díky přítomnosti zahraničních řečníků ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska bude účastníkům konference nabídnuto srovnání paralelního vývoje v rámci střední Evropy.

Zdroj: Konference Industriální stopy / Čtvrt století poté, Ilustrační foto: Freeimages.com