1. ledna 1970

Konference Šetrné budovy 2015

Konference Šetrné budovy 2015

Pátý ročník konference Šetrné budovy proběhl ve čtvrtek 11. června v prostorách Plodinové burzy České národní banky za účasti téměř 150 účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i státní správy. Hlavním tématem konference bylo vnitřní prostředí budov a vliv na jeho uživatele. Řečníci ze zahraničí i z České republiky hovořili o různých aspektech tohoto tématu - od představení vhodných materiálů a technologií, měření vlivu na uživatele až po celkovou filozofii vytváření zdravého a příjemného vnitřního prostředí.

Chris Pottage z World Green Building Council otevřel konferenci představením tématu z pohledu výzkumu, který realizovala tato organizace v minulých dvou letech. Účastníkům přiblížil detailně metodiku pro měření jednotlivých aspektů vnitřního prostředí a míry vlivu na uživatele. V úvodu promluvil také Slawomir Szpunar ze společnosti Saint-Gobain, která podpořila druhou fázi globální kampaně výzkumu kvality vnitřního prostředí pro oblast retailu a implementaci metrik v oblasti kancelářských budov.

Ron Bakker z britského studia PLP Architecture představil jednu z nejvíce technologicky vyspělých kancelářských budov The Edge a Erik Zwaan z holandské pobočky Schneider Electric promluvil o jejím technologickém řízení. Všechna získaná data o provozu budovy jsou analyzována a uživatelé si následně mohou nastavit parametry vnitřního prostředí například ve své kanceláři. Jedním z hlavních témat následné diskuze byla budoucnost budov a její závislost na řízení dat.

Zástupci společnosti Saint-Gobain představili materiálové novinky pro zdravé vnitřní prostředí s dopadem například na akustiku a tepelný komfort. Jan Řežáb ze společnosti JRD nastínil, kam směřuje výstavba zdravých a šetrných domů, a zmínil i takové zajímavosti, jako je vybudování vlastní lesní školky či tvorba komunitních zahrad u bytových domů. Posledním řečníkem v této části byl Petr Štěpánek, zástupce Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který své předřečníky doplnil pohledem na problematiku bydlení při tvorbě strategického plánu hlavního města Prahy.

O tématu technologických inovací a jejich dopadu na uživatele budov na prvním odpoledním panelu mluviliJan Krakovič ze Schneider Electric, Michal Galuška z Daikinu a Martin Smítal z PROLICHT Czech.

V panelu zaměřeném na zdravé vnitřní prostředí v českých školách uvedl tématiku Jiří Tencar z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, který komplexně popsal revitalizace škol na několika zajímavých případových studiích. O podpůrných programech pro financování šetrných budov a o dotčené legislativě mluvili náměstci Jan Kříž z MŽP, Jiří Koliba z MPO a vedoucí legislativního oddělení MMR Markéta Adámková.

Posledním, avšak neméně zajímavým vystoupením byla prezentace Ian Brayna ze ateliéru IBArch, který představil historii vývoje kanceláří v České republice, zajímavou případovou studii nových kanceláří CBRE a měření spokojenosti zaměstnanců s tímto prostorem. Druhou částí byla inspirace přestavbou starých průmyslových objektů pro účely moderních a zdravých kanceláří z pera ateliéru CMC Architects, které byly realizovány v Praze a které představil architekt Evžen Dub.

Konferenci uzavřely dva workshopy, vedené hlavními mluvčími Ronem Bakkerem a Chrisem Pottagem.

Děkujeme sponzorům, partnerům a všem účastníkům konference.

Zdroj: CZGBC