1. ledna 1970

Kontroly plynu se nesmí podcenit

Kontroly plynu se nesmí podcenit

Čtvrt roku po výbuchu v Divadelní ulici není možné komunikací projet. Uzavřená bude minimálně do začátku září. Vzpomínkou na výbuch plynu jsou stále přítomné žluté vzpěry. Podobně jsou na tom i obyvatelé domu sousedícího s panelákem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Domů se ani po téměř půl roce vrátit nemohou. To jsou nedávné příklady toho, kolik škody a jak dlouhodobé následky má výbuch plynu. Plynaři nedávno zkontrolovali těsnost plynovodů na stovkách míst nejen v Praze v důsledku červnových povodní a problémy odstranily. Podle zástupců URS Czech, nadnárodní společnosti zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů se zastoupením v Česku a sesterské firmy URS Inspekce však není v pořádku, že se kontroly a revize nedělají důsledně již preventivně, ale většinou, až se problém objeví. Přitom většina pochybení je zapříčiněna podle vyšetřovatelů právě lidskou nedbalostí či technickou závadou.

Odkdy bude přesně ulice u Národního divadla průjezdná, zatím nikdo neví. Pravděpodobně od září. Důvodem je, že v zasaženém domě doposud probíhají statické práce. Následky rovněž trápí okolní úřady a firmy. Jen z Akademie věd bylo odvezeno kolem 11,5 tun odpadu a budova se stále opravuje. Plynaři sice tvrdí, že například v metropoli kontrola těsnosti plynovodů probíhá minimálně jednou za rok a ve stejném intervalu je prováděna i obdobná kontrola regulátorů tlaku plynu. Mnohdy však nejsou kontroly prováděny důsledně. „Periodická revize existuje na papíře. Častým prohřeškem, o kterém se veřejně ví, je právě nedůsledná revize a zprávy psané takříkajíc od stolu. Případně externí pracovníci firem najímaní na revize,“ upozorňuje na stále se objevující  nedostatky Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech.

Preventivní údržba přitom dle jeho slov v praxi téměř neexistuje. Údržba se dělá příliš účelově. Vyhodnocují se až úniky a to je mnohdy příliš pozdě. „Riziko se zvýšilo v důsledku změn přístupu k prevenci v minulých letech,“ míní Petr Maličovský.

Zabránit neštěstím způsobeným při úniku plynu ze zařízení v objektech lze pravidelnou kontrolou plynových rozvodů a spotřebičů. V případě pochybností je třeba se okamžitě obrátit na linku plynařů určenou pro řešení poruch. Revize se má podle platných předpisů provádět jedenkrát za tři roky a kontrola jednou za rok. Součástí revize je provedení kontroly těsnosti. Do kontrol by měla být zahrnuta veškerá plynová zařízení v bytových či rodinných domech, jako jsou plynové sporáky, karmy, kotle či jiné spotřebiče.

Protahují se i opravy ve Frenštátě

Výbuch plynu v panelovém domě poničil okolí ve větší míře, než se původně čekalo. Lidem nezbývá nic jiného, než čekat. Domů se vrátí až koncem srpna. Exploze poškodila komíny, rozvody plynu i vzduchotechniku. Nutná je celková oprava. Od 17. února, kdy dům ve Frenštátě číslo 39 zničil výbuch a vzal životy šesti lidí včetně tří dětí, musí lidé ze sousedního vchodu číslo 40, jenž patří společenství vlastníků, žít u svých blízkých či v městských bytech.

Zákony jsou krátké i na odběratele

Často je chyba i v lidech, kteří pravidelné kontroly opomíjejí. Spoléhají na vlastní nos, šetří náklady na revize a ohrožují tak nejen sami sebe, ale i okolí. Důvodem častého podcenění rizika je, že pokud provozovatelem zařízení není právnická osoba jako je družstvo nebo firma, tak platná legislativa revize přímo nenařizuje. O žluté trubky, které vedou od hlavního rozvodu ke spotřebičům, by se měl starat majitel příslušného objektu. V případě bytových domů se o dobrý stav plynových zařízení stará společenstvo vlastníků bytových jednotek. „Společenstvo kontroluje pouze společné rozvody. Revizi přímo v bytech nenařizuje,“ upozorňuje Petr Maličovský z URS Czech. Pokud zařízení napojené na plyn nespravuje právnická osoba, která musí revizi zařídit minimálně jednou za tři roky, zákon neobsahuje na odběratele žádné „páky“. Neexistuje způsob, jak majitele bytu k revizi spotřebiče dotlačit. Výjimku představují nové plynové kotle v záruce, protože zde bývá pravidelný roční servis jednou z podmínek přiznání záruky.

Odorizace

Zdvojnásobení množství páchnoucích látek, tedy odorizace, je pravidelně se opakující událost, kterou musí provádět všichni distributoři plynu zhruba v půlročních intervalech. Obvykle podle zkušeností distributorů vedou odorizace ke zvýšení počtu nahlášených poruch o několik desítek procent. Páchnoucí látky se do plynu přidávají z důvodu, že vyčištěný zemní plyn je totiž v podstatě zcela bez zápachu a pro lidský nos nepostřehnutelný. Přitom riziko výbuchu už hrozí při poměrně malých koncentracích.

Certifikace BOZP

Mezinárodní standard OHSAS 18001 se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Výsledkem certifikace je optimální nastavení systému BOZP, pravidel pro prevenci úrazů a jasná odpovědnost pracovníků v oblasti BOZP. Certifikát OHSAS 18001 je určen pro všechny obory podnikání.

Přínos certifikace dle OHSAS 18001:

• zlepšuje řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
• zajišťuje plnění všech zákonných požadavků
• kontroluje systém ochrany zdraví
• působí preventivně proti nehodám a nahodilým událostem
• snižuje náklady spojené s úrazy
• vytváří status odpovědné firmy

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a užívat logo URS a UKAS.

Zdroj a foto: United Registrar of Systems Czech, s.r.o